Lokal reaktion efter stelkrampsbooster och fortsatt vaccination

Vaccination mot stelkramp kan ibland ge unga och vuxna en omfattande lokal reaktion. En vaccinationsreaktion beror oftast på en högre mängd antikroppar än normalt mot stelkramp dvs. tetanus. 

En hög mängd antikroppar orsakas av antingen tätt återkommande vaccinationer eller en exceptionellt hög kapacitet att producera antikroppar hos personen.

Antikroppar från tidigare stelkrampsvaccinationer söker sig till vaccinationsområdet, förenar sig med antigenerna i vaccinet och ger upphov till en immunologisk inflammationsreaktion.

Utöver en lokal reaktion eller hudutslag kan personen få

  • feber
  • allmän sjukdomskänsla
  • trötthet
  • huvudvärk
  • lindrigt illamående
  • förstorade lymfkörtlar nära injektionsstället.

Intervallen för dT- och dtap-boosterdoserna för vuxna har förlängts. Nu ges vaccinationerna vid 25, 45 och 65 års ålder. Detta kommer troligtvis att minska de lokala och allmänna symtomen förknippade med vaccinationerna. 

Personal inom socialvården och hälso- och sjukvården som vårdar barn yngre än 1 år bör dock ta en boosterdos mot kikhosta med fem års intervall. Eftersom det inte finns ett separat vaccin mot kikhosta förstärks skyddet med dtap-vaccin. Detta leder till relativt täta tetanusvaccinationer och kan orsaka stora lokala reaktioner. 

Om boosterdosen getts för att förstärka skyddet mot kikhosta och den vaccinerade får

  • smärtsam, hettande lokal reaktion med en diameter på över 10 cm
  • tydliga allmänna symtom 

Lönar det sig att ge nästa dtap-vaccindos först om 10 år. 

Avstittets innehåll