Haemophilus influenzae

Vad är haemophilus?

Haemophilus influenzae är en vanlig orsak till bakterieinfektioner hos barn och vuxna.

Det förekommer både kapsellösa former av haemophilus-bakterien och sex former med kapsel: typerna a, b, c, d, e och f.

De kapsellösa formerna orsakar främst lokala luftvägsinfektioner, som inflammationer i mellanörat och bihålorna.

Av bakterierna med kapsel är den främsta Haemophilus influenzae typ b eller Hib-bakterien. Den är också föremål för det nationella vaccinationsprogrammet.

Hib orsakar förutom luftvägsinfektioner

 • hjärnhinneinflammation, dvs. meningit
 • struplocksinflammation
 • blodförgiftning
 • lunginflammation
 • led- och beninflammation.

Hib orsakar i synnerhet infektioner hos småbarn.

Hur smittar en haemophilus-infektion?

Haemophilus smittar huvudsakligen genom droppsmitta eller via sekret från näsa och mun.

Infektionerna kan smitta från

 • en patient med symtom
 • en symtomfri bärare som har bakterien i svalget
 • föremål, till exempel leksaker.

Både bakterier med och utan kapsel kan spridas från slemhinnorna i luftvägarna till blodomloppet och till olika delar av kroppen.

Inkubationstiden för allvarlig Hib-smitta har uppskattats till 2–4 dygn. När det gäller lindrigare former av sjukdomen känner man inte till någon exakt inkubationstid.

Hur förebyggs Hib-infektion?

Det finns ett vaccin mot allvarliga infektioner som orsakas av Hib-bakterien.
Hib-vaccin

Vaccinet skyddar inte mot andra haemophilus-typer med kapsel eller kapsellösa bakterieformer.

Små barn är särskilt mottagliga för Hib-sjukdomar. Därför får spädbarn Hib-vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet.

Patienter som saknar mjälte är också mottagliga för allvarlig Hib-smitta, eftersom mjälten är ett viktigt organ som skyddar mot bakterier med kapsel. Därför måste även de vaccineras.
Vaccination av patienter med bortopererad mjälte

Vaccinet är också bra för patienter som genomgått stamcellstransplantation och patienter som tar läkemedel som förhindrar komplementaktivering, till exempel Eculizumab.

Vilka är symtomen på en haemophilus-infektion?

Kapsellösa haemophilus orsakar symtom i de övre luftvägarna, som riklig snuva, samt symtom på ögon- och öroninflammation.

Till de allvarliga Hib-sjukdomarna hör

 • halsont
 • svårigheter med att svälja
 • feber
 • andnöd
 • huvudvärk
 • nackstelhet
 • obstruktion av luftvägarna.

Vid misstanke om en allvarlig allmän infektion orsakad av haemophilus ska man omedelbart uppsöka sjukhus.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av allvarliga haemophilus-infektioner?

Svår struplocksinflammation orsakad av Hib-bakterien kan leda till kvävning om man inte uppsöker vård omedelbart.

Hjärnhinneinflammation kan skada hjärnan och orsaka bestående neurologiska skador, som hörselskador. Det kan också orsaka inlärningssvårigheter och epileptiska anfall.

Bakteriell lunginflammation kan försämra en äldre persons allmäntillstånd så att personen inte längre kan återvända hem utan måste få institutionsvård.

De allvarligaste komplikationerna av blodförgiftning är

 • chock och blodcirkulations- och koagulationsstörningar i samband med det
 • nedsatt njurfunktion
 • sänkt surhetsgrad i blodet
 • nedsatt lungfunktion.

I svåra fall kan man behöva amputera om blodförgiftningen har orsakat kallbrand.

Om personen på grund av svår septisk chock utvecklar en reaktion som kallas multiorgansvikt, är sannolikheten stor att personen dör.

Hur konstateras en sjukdom orsakad av haemophilus?

Allvarliga haemophilus-sjukdomar kan påvisas på sjukhus genom bakterieodling av blod eller ryggmärgsvätska.

Om odlingen är negativ kan man använda metoder som påvisar antigener eller nukleinsyra.

En läkare kan även identifiera allvarlig Hib-smitta på symtomen: till exempel försöker en person med struplocksinflammation sitta i en framåtböjd position för att försöka få andningen att fungera. Patienten kan dregla på grund av svårigheter med att svälja.

THL undersöker alla haemophilus-stammar som isolerats från blod och ryggmärgsvätska noggrannare.
Laboratorieundersökningar av haemophilus vid THL (på finska)

Hur behandlas sjukdom orsakad av haemophilus?

Infektioner orsakade av haemophilus behandlas med antibiotika och symtomatiskt. Allvarliga sjukdomsformer kräver intravenös antibiotikabehandling på sjukhus.

Hur vanligt är det med sjukdom orsakad av haemophilus och hur följs situationen upp?

Tack vare Hib-vaccinationerna är det numera väldigt ovanligt med allvarliga haemophilus-sjukdomar i Finland. De förekommer främst hos ovaccinerade barn eller barn med ofullständiga vaccinationer.

Kapsellösa haemophilus orsakar 60–70 allvarliga sjukdomsfall om året, huvudsakligen hos äldre vuxna.
Läs mer om förekomsten av haemophilus-sjukdom i Finland (på finska)