Polio

Vad är polio?

Poliomyelit eller barnförlamning är en sjukdom som orsakas av poliovirus. Polioviruset är ett enterovirus som ingår i familjen Picornaviridae.

Hur smittar poliovirus?

Man kan bli smittad via luftvägarna eller munnen. 

Viruset transporteras via matsmältningskanalen till tarmen där det förökar sig i flera veckor. Ibland kan viruset sprida sig från tarmen till det centrala nervsystemet. 

Symtomfria personer kan också sprida sjukdomen.

Hur förebyggs polio?

Poliosmitta förebyggs genom vaccinationer. 
Vaccin mot polio

Vilka är symtomen på polioinfektion?

Smittan är i allmänhet symtomfri, men personen kan ha förkylningsliknande symtom:

  • feber
  • trötthet
  • illamående
  • stel nacke/rygg
  • smärtor i armar och ben. 

Om polioviruset tar sig till det centrala nervsystemet skadar det de nervceller som ansvarar för musklernas funktion, vilket orsakar förlamning och senare förtvining i musklerna. 

Hur konstateras poliovirusinfektion?

Poliovirus konstateras genom avföringsprov som det görs en virusodling på. I undantagsfall kan virussmittan också konstateras med hjälp av ett svalgprov. Polioantikroppar kan undersökas i blodprov.

Laboratorieundersökningar av polio

Hur behandlas polio?

Det finns ingen behandling som botar poliomyelit. Behandlingen är symtomatisk.

Hur vanligt är det med polio och hur följs situationen upp?

Före vaccinationerna förekom sjukdomen orsakad av poliovirus överallt i världen. 

Tack vare programmet för att utrota polio har det vilda polioviruset och den sjukdom det orsakar blivit allt mer sällsynt i världen, men det förekommer fortfarande. 

I Finland inleddes poliovaccinationerna 1957, och polio försvann i vårt land på 1960-talet tack vare vaccinationerna. År 1984 överraskades finländarna av en polioepidemi, men man lyckades stoppa den genom en vaccinationskampanj som gällde hela befolkningen.