Kikhosta

Vad är kikhosta?

Kikhosta är en infektion i de övre luftvägarna orsakad av bakterien Bordetella pertussis. Kikhosta förekommer i alla åldrar, men sjukdomen är farligast för barn under 6 månader. 

Hur smittar kikhosta?

Kikhosta överförs via droppsmitta från en insjuknad person. 

Smittsamheten är störst alldeles i början av sjukdomen och avtar i takt med sjukdomsförloppet. När sjukdomen har varat i tre veckor smittar den vanligtvis inte längre. Med antibiotikabehandling upphör smittsamheten fem dagar efter att behandlingen sattes in (se anvisningen om bekämpningsåtgärder i samband med fall av kikhosta).

Ovaccinerade eller bara delvis vaccinerade barn löper störst risk att insjukna i kikhosta. Man kan få kikhosta flera gånger i livet eftersom genomgången sjukdom inte ger ett bestående skydd mot ny smitta.

Hur kan kikhostesmitta förebyggas?

Förekomsten av kikhosta hos befolkningen förebyggs med vaccinationer

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib

I vissa specialfall kan man förhindra spridningen av kikhosta med antibiotika. 

Anvisning om bekämpningsåtgärder i samband med fall av kikhosta

Vilka är symtomen på kikhosta?

Ett typiskt symtom är en kiknande hosta som kommer i attacker och som kan hålla på i flera veckor. 

De typiska hostattackerna börjar cirka 1–2 veckor efter de första symtomen. Attackerna kommer framför allt på nätterna och kan leda till att patienten kräks upp slem.

Vid kikhosta kan inandningen försvåras, vilket hörs som ett kiknande ljud i slutet av en hostattack. Mellan attackerna kan patienten må bra och uppvisa få symtom.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av kikhosta?

Kikhosta kan vara särskilt allvarligt hos spädbarn som ännu inte har vaccinerats. 

Feber kan vara ett tecken på en komplikation, till exempel lunginflammation. Bland insjuknade barn yngre än 2 månader förekommer lunginflammation hos 10–25 procent, kramper hos <5 procent och encefalopati (hjärnsjukdomar) och dödsfall hos <1 procent.

Hur konstateras kikhosta?

Kikhosta kan konstateras när symtomen sätter in genom odling av bakterien eller genom att man med genamplifikationsteknik påvisa delar av den i luftvägssekret. 

Om sjukdomen har pågått i flera veckor kan diagnosen verifieras genom bestämning av antikroppar i blod.

Laboratorieundersökningar av kikhosta (på finska)

Hur behandlas kikhosta?

Vid kikhosta kan man lindra sjukdomsförloppet med antibiotikabehandling som inleds inom 1–2 veckor från sjukdomsdebuten. Små barn vårdas ofta på sjukhus. 

När sjukdomen varat en längre tid är antibiotika inte till någon hjälp, utan symtomen försvinner så småningom efter några veckor.

Hur vanligt är det med kikhosta och hur sker uppföljningen? 

Fall av kikhosta förekommer varje år, men Finland har hittills förskonats från omfattande kikhosteepidemier. 

Kliniska laboratorier är skyldiga att anmäla alla fall av kikhosta till registret över smittsamma sjukdomar.

Förekomsten av kikhosta i Finland (på finska)