Förekomsten av mässling i Finland

Tuhkarokkotapaukset vuosina 2001-2021.

År 2021 konstaterades tre fall av mässling. Alla fall konstaterades hos ovaccinerade barn under 18 månader. Två av fallen hade smittats utomlands. Det tredje fallet hade haft kontakt med ett annat fall som importerats från utlandet.

De högre antalen mässlingsfall i Finland 2017–2019 återspeglar mässlingssituationen på andra håll i världen. Endast inom WHO-Europaområdet har antalet fall ökat från cirka 5 300 fall 2016 till 26 000 fall 2017 och över 100 000 fall 2019.

Coronarestriktionerna har haft en stor inverkan på mässlingssituationen i Europa. I början av 2020 förekom omfattande epidemier i flera europeiska länder, men när restriktionerna började gälla minskade fallen betydligt. Antalet fall i WHO Europa var 12 205 för hela året.

Under 2021 konstaterades endast 166 fall av mässling i Europa, vilket är rekordlågt. Det konstaterades dock fall runt om i Europa varje månad och antalet fall började öka en aning i slutet av året.