Förekomsten av grupp A-streptokocker i Finland

A-streptokokki verilöydösten yleisimpien emm-tyyppien osuudet 2012−2021, %.

Diagram. Andelen av de vanligaste emm-typerna i blododlingsfynd av A-streptokock 2012–2021, % *I varje emm-typ ingår alla funna varianter av den aktuella emm-typen.

År 2021 var antalet infektioner på grund av invasiva grupp A-streptokocker (Streptococcus pyogenes) desamma som under de två föregående åren (2021: 193; 2020: 202; 2019: 351). Antalet har återgått till nivån 2018–2019, dvs. till tiden innan emm1-typen blev vanligare.

De fyra vanligaste emm-typerna var emm77, emm84, emm89 och emm28, som omfattade 67 % av samtliga emm-typer. Den dominanta emm-typen var emm77, som tidigare var sällsynt, men blev vanligare 2020. Dess andel fortsatte öka jämfört med tidigare (2021: 27 % 2020: 13 %; 2019: 2,6 %).

Andelen typ emm84 förblev oförändrad (2021: 16 %; 2020: 16 %; 2019: 5%;). Andelen emm89 ökade något (2021: 12 %; 2022: 7 %; 2019: 10 %). Typen emm1 som var allmän 2018–2019 blev allt mer sällsynt
(2021: 3 %; 2020: 15 %; 2019: 32 %).

För emm59 som tidigare år förekommit som enstaka fall (2021: 7 %; 2020: 0,5 %; 2019: 0) ökade andelen. Av de generaliserade typerna emm75 (2021: 3 %; 2020: 8 %; 2019: 4 %) och emm87 (2021: 6 %; 2020: 8 %). 2019: 3 %) förblev andelarna oförändrade. Ingen typ av emm33 som är resistent mot makrolider typbestämdes.