Vesirokkoviruksen esiintyvyys Suomessa

Laboratoriovarmistetun vesirokkoviruksen ilmaantuvuus lapsilla ja pienten lasten vanhempien ikäryhmissä vuosina 2010-2019.Vuonna 2019 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 476 vesirokkoviruslöydöstä, mikä vastaa muutaman edellisen vuoden tasoa (2018: 453, 2017: 467, 2016: 520, 2015: 505). Viruslöydöksiä raportoitiin kaikissa ikäryhmissä, ja niihin sisältyivät sekä vesirokko- että vyöruusutapaukset.  

Löydöksistä 40 % perustui antigeenin osoitukseen, 41 % nukleiinihapon osoitukseen ja 17 % serologiaan. Noin 17 % löydöksistä oli peräisin likvornäytteistä kuvaten vaikeimpia vesirokkoviruksen aiheuttamia tautimuotoja.

Vesirokkoviruslöydökset olivat vuonna 2019 tavalliseen tapaan yleisimpiä ikääntyneillä, mikä kuvaa vyöruusutapausten suurta osuutta löydöksissä: yli 65-vuotiaiden osuus ilmoitetuista tapauksista oli 43 %, alle 10-vuotiaiden 8 % ja alle 5-vuotiaiden vain 2 %.

Vesirokkoviruksen ensimmäisen kohtaamisen taudinkuva, eli varsinainen vesirokko, sairastetaan yleisesti 12 ikävuoteen mennessä. Yleisin se on Suomessa ollut 4‒5-vuotiailla. Vesirokkorokote otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan syksyllä 2017. Alkuvaiheessa rokotetta on tarjottu kaikille lapsille aina 11-vuotiaisiin asti. Rokotusohjelman vaikutuksesta vähentynyt viruskierto näkyy jo erittäin selvästi vesirokkotaudin johdosta tehtyjen terveyspalvelukäyntien määrässä.