En tredje coronavaccindos

Uppdaterat 8.12.2023 vaccinets effekt

Anvisningarna på den här sidan gäller för de grupper där grundserien innehåller två vaccindoser. Den tredje dosen är för dessa en boosterdos. 

Anvisningarna på denna sida gäller inte för personer med kraftig immunbrist och personer i åldern 6 månader till 4 år. För dem innehåller grundserien tre doser. Deras tredje doser behandlas på deras egna sidor.

En tredje och vaccindos behövs för att effektivera kroppens immunförsvar.

Sidans innehåll:

Vem behöver en tredje coronavaccindos?

​​​​THL rekommenderar en tredje vaccindos till alla 18 år fyllda och till 12 år fyllda som hör till riskgrupperna.

En tredje vaccindos kan även ges till övriga 12–17-åriga personer, om det är nödvändigt på grund av vägande skäl.

När kan en tredje dos ges?                                           

För personer som har fyllt 18 år rekommenderas en tredje dos när det har gått minst tre månader sedan den andra dosen. För  personer i arbetsför ålder och friska personer kan intervallen mellan doserna förlängas till 6 månader

Den tredje vaccindosen kan ges till 12–17-åringar som hör till riskgrupperna, 6 månader efter den andra dosen.

Vilket vaccinpreparat används för den tredje dosen?

Följande preparat används som tredje doser

Som en tredje dos kan ges vilket vaccinpreparat som helst, oberoende av vilket vaccin personen har fått som första och andra dos. I flera undersökningar har konstaterats, att den vaccinerade till och med får ett bättre skydd, då hen som tredje vaccindos får ett annat vaccinpreparat, än vad hen fått som första och andra dos

Mera information om att fortsätta vaccinationsserien med ett annat vaccinpreparat:
Frågor om coronavaccinationer

Behöver en person som genomgått coronasjukdomen en tredje dos? 

Läs noggrannare anvisningar samt tilläggsinformation om vaccinering av personer som genomgått coronasjukdomen en eller flera gånger: Påverkar tidigare coronasjukdom vaccineringen? 

Varför behövs en tredje vaccindos? 

Enligt undersökningar försämras både de ursprungliga och de variantanpassade vaccinernas   skyddseffekt mot smitta och lindrig infektion förorsakade av omicron redan inom några månader.

Skyddseffekten mot allvarlig coronavirussjukdom verkar på basen av undersökningar att hålla i sig bättre och längre.  I vissa undersökningar har man ändå märkt att skyddseffekten av två vaccindoser mot allvarlig coronavirussjukdom och coronavirussmitta som kräver sjukhusvård märkbart försämras med tiden.

En tredje vaccindos ökar och förlänger märkbart skyddet mot allvarlig form av sjukdomen. 

Det finns redan klara bevis på den tredje dosens effekt 

En tredje vaccindos ökar mängden på de neutraliserande antikroppar samt minskar speciellt risken för allvarlig sjukdom.
Pressmeddelande: Två doser coronavaccin ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom orsakad av omikron, en tredje dos ger utmärkt skydd

Enligt en metaanalys ger tre doser av vaccinet eller minst två doser av vaccinet och genomgången sjukdom nästan oförändrat skydd mot en allvarlig sjukdom hos grundfriska vuxna i arbetsför ålder under hela uppföljningsperioden. Skyddseffekten mot  smitta och smittsamhet är å andra sidan endast måttlig och kortvarig.
Läs mera: Protective effectiveness of prior SARS-CoV-2 infection and hybrid immunity against Omicron infection and severe disease: a systematic review and meta-regression

Tredje dosens säkerhet och biverkningar 

De eventuella biverkningarna efter den tredje dosen har enligt undersökningar och uppföljning varit mycket likartade som efter vaccinets första och andra dos. 

Det har uppdagats mindre biverkningar efter den tredje dosen än efter den första och andra dosen.

Mera exakt information om möjliga biverkningar av vaccinerna, hittas på de vaccinspecifika sidorna: Coronavaccinpreparat

Då det gäller bekämpning av smittsamma sjukdomar fungerar THL som en sakkunniginrättning. THL utarbetar anvisningar gällande det nationella vaccinationsprogrammet och förverkligande av andra allmänna vaccinationer. Anvisningarna som THL ger är inte juridiskt bindande.

Litteraturförteckning

Andrews N, Tessier E, Stowe J, Gower C, Kirsebom F, Simmons R, ym. Vaccine effectiveness and duration of protection of Comirnaty, Vaxzevria and Spikevax against mild and severe COVID-19 in the UK. MedRxiv. [Preprint.]  October 06, 2021.

Andrews N, Stowe J, Kirsebom F, Gower C, et al. Effectiveness of BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer-BioNTech) COVID-19 booster vaccine against covid-19 related symptoms in England: test negative case-control study. MedRxiv. [Preprint.] November 15, 2021.

Barda N, Dagan N, Cohen C, et al. Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. The Lancet.

Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Freedman L, Alroy-Preis S, ym. Protection Across Age Groups of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19. MedRxiv. [Preprint.] October 07, 2021.

Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Freedman L, Kalkstein N, et al. Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel. N Engl J Med. 2021 Sep 15.

Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, AlMukdad S, Yassine HM, Benslimane FM, et al. Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar. N Engl J Med. October 6, 2021.

Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, Bodenheimer O, Freedman L, Haas EJ, ym. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med. 27. lokakuuta 2021. 

Haveri et al: Neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 Omicron variant after 3rd mRNA vaccination in health care workers and elderly subjects and response to a single dose in previously infected adults. medRxiv. [Preprint.] Dec 24, 2021. 

Kamar N, Abravanel F, Marion O, Couat C, Izopet J, Del Bello A. Three Doses of an mRNA Covid-19 Vaccine in Solid-Organ Transplant Recipients. N Engl J Med. 2021;385(7):661-2.

Parry H, Bruton R, Stephens C, Brown K, Amirthalingam G, Hallis B, et al. Extended interval BNT162b2 vaccination enhances peak antibody generation in older people. MedRxiv. [Preprint.] May 17, 2021.

Payne RP, Longet S, Austin JA, Skelly D, Dejnirattisai W, Adele S, et al. Sustained T Cell Immunity, Protection and Boosting Using Extended Dosing Intervals of BNT162b2 mRNA Vaccine. SSRN Journal [Internet]. 2021 [cited 2021 Sep 14].

Pfizer and BioNTech Announce Submission of Initial Data to U.S. FDA to Support Booster Dose of COVID-19 Vaccine | Pfizer [Internet]. [cited 2021 Sep 16].

Poukka E, Baum U, Palmu AA, Lehtonen TO, Salo H, Nohynek H, Leino T.  Cohort study of Covid-19 vaccine effectiveness among healthcare workers in Finland, December 2020 - October 2021. MedRxiv. [Preprint.] November 08, 2021.

Tartof SY, Slezak JM, Fischer H, Hong V, Ackerson BK, Ranasinghe ON, et al. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet. October 202.

Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. N Engl J Med. 2021 Sep 15.

UKHSA publications, SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: technical briefing 34. 14 January 2022;.