Tips för influensavaccination av barn

På den här sidan finns förslag från hälsovårdare om hur influensavaccinationer för barn kan organiseras och hur man kan informera om dem. I början av varje avsnitt beskrivs också önskemål som småbarnsföräldrar framförde i en undersökning som Taloustutkimus gjorde i maj 2015.

Hälsovårdarens rekommendation motiverar

De flesta studierna visar att en uppmaning av en hälsovårdare eller läkare är en av de viktigaste faktorerna för att öka viljan att låta vaccinera barnen mot influensa. Uppmaningen blir ännu effektivare om den förenas med personlig rådgivning.

I Taloustutkimus undersökning sade nästan en tredjedel (29 %) av de föräldrar som inte hade låtit vaccinera sitt barn att de skulle låta vaccinera barnet om en hälsovårdare rekommenderade det. Av dem som förhöll sig positivt till vaccination berättade över hälften (56 %) att de skulle låta vaccinera sitt barn om en hälsovårdare rekommenderade det. Hela 88 procent angav att de ville få information på rådgivningen. 

 • Berätta fakta, men försök inte övertala föräldrarna. Föreslå att de funderar på saken.
 • Ställ frågor och väck diskussion. Överraskande ofta motiveras föräldrarna av diskussion och information. 
 • Lägg ansvaret på föräldrarna: också att låta bli att vaccinera är ett aktivt val.
 • Berätta individuellt vilka fördelar just den här familjen och deras närstående har av vaccination. Till exempel om barnet har haft en öroninflammation, lönar det sig att påminna om att vaccinerade barn har upp till en tredjedel färre öroninflammationer under influensasäsongen än ovaccinerade barn.
 • Föregå med gott exempel: ”Jag lät vaccinera mig själv och också mina barn.”
 • Hänvisa till forskningsrön och dina egna observationer av nyttan med influensavaccination. När en bekant hälsovårdare rekommenderar vaccinet, ökar föräldrarnas förtroende för det.
 • Berätta att vaccination av barnet är ett lätt sätt att undvika en besvärlig sjukdom, som ofta tvingar också föräldrarna att stanna hemma från jobbet länge.
 • Låt dig inte nedslås, om diskussionen inte verkar ge resultat. Föräldrarna fortsätter fundera på saken och kan småningom få en mer positiv inställning till vaccinationen. Diskutera influensavaccination på nytt nästa gång.

Föräldrar vill ha mer information 

Enligt Taloustutkimus undersökning har föräldrarna ett stort behov av information. En dryg tredjedel (34 %) av dem som deltog i undersökningen sade att de kunde låta vaccinera sitt barn om de fick mer information om vaccinets säkerhet. Likaså sade nästan en tredjedel (32 %) att de kan överväga vaccination, om de får mer information om vilka följder influensa kan få för barnet. 

 • Berätta att influensavacciner har använts länge: injicerbara vacciner i 50 år och nässprayvaccin i mer än 10 år. Också barn har redan fått miljontals doser av vaccinerna. Influensavaccinerna är säkra. Vaccinerna kan inte orsaka influensa.
 • Ge exempel på verkliga fall och följdsjukdomar. Influensa är inte bara en lite besvärligare förkylning.
 • Poängtera fördelarna: till exempel att när barnet inte insjuknar, behöver inte heller föräldrarna stanna hemma från jobbet.
 • Påminn om att föräldern inte kan välja om barnet får en allvarlig eller lindrig variant av sjukdomen.
 • Berätta att vaccinet skyddar de andra familjemedlemmarna, nyfödda, mor- och farföräldrar och gravida kvinnor.
 • Influensavaccinet är inte ett extra vaccin, utan ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn under 7 år.

Information via många kanaler i god tid

Budskapet når fram bäst om det upprepas många gånger via många kanaler. I Taloustutkimus undersökning sade föräldrarna att de vill bli påminda om vaccinationerna. 

 • Föräldrar till barn under tre år kan påminnas om influensavaccinationerna vid rådgivningsbesök året runt. Också läkare bör påminna föräldrarna om vaccinationerna.
 • Broschyrer och affischer bör finnas på mödra- och barnrådgivningar, på hälsostationer och på jourmottagningar.
 • Samarbete med daghemmen: daghemsföreståndarna kan påminna föräldrarna per e-post, hänga upp affischer på daghemmen och dela ut broschyrer eller infoblad till föräldrarna.
 • Bjud in föräldrarna per post, e-post, sms eller telefon. Många föräldrar tänker att ”rådgivningen nog skulle ha ringt, om vaccinet var nödvändigt”.
 • Broschyrer och affischer ska finnas där barnfamiljer rör sig. Bra platser är till exempel
  • anslagstavlor i butiker och stormarknader
  • simhallar
  • bibliotek
  • organisationer, såsom Mannerheims barnskyddsförbunds familjecaféer och klubbar
  • församlingar, till exempel föräldra-barnklubbar och musikgrupper
 • Information i både digitala och tryckta medier
  • stadens, välfärdsområdets och rådgivningens webbplats
  • sociala medier, till exempel rådgivningens Facebook-sida
  • tidningsannonser
  • lokala massmedier: tidningar, radio, tv. 

Det ska vara enkelt att ta vaccinet

I Taloustutkimus undersökning berättade nästan hälften (47 %) av dem som förhöll sig positiva till vaccinationer att praktiska hinder, såsom vaccinationstiderna, hade stor eller ganska stor inverkan på deras beslut att låta bli att vaccinera barnet. Föräldrarna önskade flexibla vaccinationstider och fler vaccinationsplatser. 

Det lönar sig att erbjuda vaccinationer inte bara på rådgivningen och hälsovårdscentralen, utan också på platser där barnfamiljer rör sig.

 • På hälsostationer och rådgivningar på flexibla tider:
  • både med och utan tidsbeställning
  • hela dagen på vardagar
  • på lördagar 
  • kvällstid, åtminstone i början av kvällen 
 • Vaccinationseftermiddagar på daghemmen: föräldrarna kan låta vaccinera sitt barn när de hämtar barnet på dagis. 
 • I hälsokiosker ges vaccinationer vissa tider
 • En sjukskötare ger vaccinationer i bokbussen
 • På en central plats i staden, till exempel en tom affärslokal, inreds ett rum för influensavaccination
 • Influensavaccinationen kan fås i ett köpcentrum
 • En buss på Ikeas parkering
 • Under ett byaevenemang kan en sjukskötare ge vaccinationer till exempel på veckoslutet
 • På veckoslutet ordnas vaccinationsdagar i staden
 • Inom specialistvården, om barnet vårdas där
 • På mödrarådgivningen.

THL ja Taloustutkimus: Lasten vanhempien mielipiteet kausi-influenssarokotuksista. Taloustutkimuksen raportti 2015 (pdf 400 kt, på finska)