Influensavaccination av barn under 7 år

Småbarn drabbas av influensa oftare än andra åldersgrupper. Varje år insjuknar upp till vart femte barn i influensa. Ännu fler är symtomfria men ändå smittade och kan sprida influensan vidare.

Efter influensan kan barnet få en följdsjukdom, vanligast är bakterieorsakade öroninflammationer och lunginflammation.

Vad är influensa?

Barnet har nytta av influensavaccinationen

Med hjälp av influensavaccination kan man förhindra att barn insjuknar i både influensa och dess följdsjukdomar. Under influensasäsongerna är fallen av öroninflammationer rentav en tredjedel färre bland vaccinerade barn än bland ovaccinerade barn.

Influensavaccination bland barn minskar avsevärt antalet

  • läkarbesök
  • antibiotikabehandlingar
  • behandlingar på sjukhus.

Influensavaccinationerna är viktiga för alla barn. För barn som hör till riskgrupperna på grund av sjukdom eller vård är vaccinationerna ytterst viktiga eftersom de har större risk än andra barn att insjukna i allvarlig influensa.

Influensavaccination av personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling

Vaccinet är gratis för barn under 7 år som en del av vaccinationsprogrammet. Det är även gratis för barn av alla åldrar, som är mottagliga för allvarlig influensa på grund av sjukdom eller vård.

Barn behöver sjukhusvård på grund av influensa 

Influensa är inte detsamma som förkylning. Barn tas in på sjukhus på grund av influensa lika ofta som äldre personer. De vanligaste orsakerna till att barn behöver sjukhusvård är

  • misstanke om blodförgiftning
  • infektioner i de nedre luftvägarna
  • förvärrad astma
  • feberkramper.

Influensa är en av de största orsakerna till feberkramper.

Sällsynta allvarliga komplikationer i anslutning till influensa är till exempel hjärninflammation, dvs. encefalit, och inflammation i hjärtmuskeln.

Influensa sprids effektivt bland barn

Barn anses vara de mest effektiva spridarna av influensa eftersom

  • barn har större sannolikhet än vuxna att insjukna i influensa då den når Finland
  • barn utsöndrar influensavirus i upp till två veckor efter de första symtomen
  • mängden influensavirus i barns nasofarynx är större än hos vuxna.

Vaccination av småbarn skyddar även de närstående

Vaccination av barn är också ett sätt att förhindra att barnets familjemedlemmar blir sjuka. Detta är särskilt viktigt om det finns barn under sex månader i familjen. Speciellt barn i denna ålder löper större risk att insjukna i influensa som kräver sjukhusvård, men som de inte  kan vaccineras mot.

Genom att barn över sex månader vaccineras minskar spridningen av virus bland småbarn. På så vis kan man i viss mån indirekt skydda även barn under sex månader.

Då man vaccinerar småbarn mot influensa skyddas även andra i deras närmiljö, t.ex. mor- och farföräldrarna.

Erbjud vaccin till småbarns närstående

Det injicerbara influensavaccinet kan ges vid sex månaders ålder. Yngre barn kan skyddas indirekt genom vaccination av deras föräldrar och andra närstående. Nässprayvaccinet kan ges till barn i åldern 2–6 år. Influensavaccinet är gratis för närstående till barn under 6 månader. 
Influensavaccination av närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa

Mer om ämnet

Avsnittets innehåll

Video: Varför influensavaccin är viktigt för barn? (på finska)