Influensavaccination av gravida kvinnor

Graviditeten försvagar immunförsvaret, vilket ökar risken för att den gravida kvinnan insjuknar i allvarlig influensa och dess följdsjukdomar, till exempel lunginflammation. Dessutom trycker den förstorade livmodern på den gravida moderns lungorna i slutet av graviditeten och minskar på lungornas kapacitet.

Under den andra och tredje trimestern är sjukdomsbördan av influensan därför större hos gravida kvinnor än hos andra jämnåriga kvinnor. Influensan kan även förorsaka missfall och för tidiga födslar.

Risken att insjukna i allvarlig influensa är fem gånger större om kvinnan har någon underliggande sjukdom, såsom

  • astma
  • diabetes
  • hjärt-, njur- eller leversjukdom.

Vad är influensa?

Vaccinet är tryggt för den gravida och för det ofödda barnet 

Värdshälsorganisationen och den europeiska smittskyddsmyndigheten har sedan år 2012 rekommenderat att gravida vaccineras mot influensa. Influensa under graviditeten utgör en risk för fostret. Influensavaccination är däremot ofarligt både för modern och fostret under graviditeten. Vaccinet kan ges till alla gravida kvinnor oberoende av hur långt graviditeten framskridit. Det har inte konstaterats någon ökad risk för missfall eller fosterskador efter vaccination. 

I Finland får gravida kvinnor influensavaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet 

Injicerbart vaccin mot influensa

Även babyn har nytta av vaccinet

Åtminstone vaccin som ges under graviditetens sista trimester skyddar barnet avsevärt upp till sex månaders ålder. Genom att vaccinera mamman kan man sannolikt förhindra upp till hälften av influensafallen under barnens första levnadsmånader. Sådana influensafall kräver annars ofta sjukhusvård.

Influensavaccination minskar risken för att barnets föds för tidigt och har låg födelsevikt.

Den vaccinerade mamman skyddar barnet också indirekt: då mamman inte själv insjuknar, smittar hon heller inte barnet.

Också den gravida kvinnans närstående ska erbjudas influensavaccin

Vaccinet är gratis för de närstående. Vaccination av närstående kan skydda mamman och barnet både under graviditeten och efter födseln.

Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

Besläktade länkar

Läs också