Frågor om influensavaccination av social- och hälsovårdspersonal

Var kan en anställd få influensavaccinet?

Social- och hälsovårdspersonalen och apotekspersonal som betjänar kunder får vaccinet avgiftsfritt antingen på det egna välfärdsområdet eller hos företagshälsovården.

Det är viktigt att de personer som är berättigade att få influensavaccinet och som sökt sig till den egna influensavaccinationsplatsen under tiden för vaccination får vaccinet.

Vaccinationen är gratis för anställda inom både den offentliga och den privata sektorn. Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet ges den för alla dem som direkt deltar i vården eller omsorgen av patienter och klienter.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården har man strävar efter att göra det så lätt som möjligt för personalen att vaccinera sig. Vaccinationen har ordnats som en del av den egna verksamheten till exempel på sjukhus.

Välfärdsområderna ansvarar för de praktiska arrangemangen kring vaccinationerna.

Vad bör man beakta när vaccinationer arrangeras?

Välfärdsområden kan arrangera vaccinationen för personalen själv, till exempel vid enheter för social- och hälsovård.

Välfärdsområden kan också samarbeta med privata producenter av hälso- och sjukvård. Då bör man följa anvisningarna på sidorna om organisering av vaccinationer i välfärdsområdet. Influensavaccinationer kan ges till exempel inom företagshälsovården, eller också kan en anställd inom företagshälsovården komma till arbetsplatsen för att vaccinera. 

Företag som erbjuder social- och hälsovårdstjänster bör komma överens om de praktiska arrangemangen med välfärdsområden i god tid innan influensavaccinationerna inleds. 

Mer om ämnet