Assisterad befruktning

Kvalitetsbeskrivningen för statistiken över assisterad befruktning innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål.