Barnskydd

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen för barnskyddsstatistiken bedöms statistikvis statistikens tillförlitlighet och lämplighet för olika användningsändamål enligt rekommendationen om kvalitetsbeskrivning i Finlands officiella statistik (FOS).