Funktionsförmåga och servicebehov hos äldre – RAI-jämförelsedata 2022

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen av statistiken bedöms statistikens tillförlitlighet och lämplighet för olika ändamål. Kvalitetsbeskrivningen följer rekommendationerna från Finlands officiella statistik (FOS).