Nordisk perinatal statistik

Kvalitetsbeskrivningen för nordiska perinatalstatistiken  innehåller en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål.