Kvalitetsbeskrivningar

Kvalitetsbeskrivningen ger en bedömning av hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål utgående från rekommendationen om kvalitetsbeskrivningar för Finlands officiella statistik (FOS). En kvalitetsbeskrivning görs också för sådan statistik som inte ingår i FOS-serien.