Botulismi

Mikä on botulismi?

Botulismi on Clostridium botulinum -bakteerin hapettomissa olosuhteissa tuottaman hermomyrkyn aiheuttama hengenvaarallinen tauti. 

Botulismitoksiineja tunnetaan seitsemän eri tyyppiä. Ihmisille myrkytyksiä aiheuttavat tavallisimmin tyypit A, B ja E, harvemmin tyyppi F. 

Botulismista tunnetaan kolme eri päämuotoa:

  • elintarvikevälitteinen botulismi
  • imeväisiän botulismi
  • haavabotulismi

Miten botulismi tarttuu?

Elintarvikevälitteisen botulismin tartunnanlähteenä on tyypillisimmin liha-, kasvis- tai kalaperäinen tyhjiöpakattu tai hapatettu tuote tai säilyke. Riskitekijöitä ovat tuotteen valmistaminen kotona, jos valmistuksessa on tapahtunut käsittelyvirheitä tai sitä on säilytetty liian lämpimässä. 

Imeväisiän botulismia esiintyy alle 1-vuotiailla lapsilla, joilla C. botulinum -itiöt pystyvät lisääntymään suolistossa kehittymättömästä suoliston mikrobikannasta johtuen. Riskitekijöinä pidetään ainakin hunajaa ja ympäristön pölyä, mutta usein tartunnanlähde jää näissä tapauksissa epäselväksi. Tämä taudin muoto on kuitenkin erittäin harvinainen. 

Haavabotulismissa bakteeri pääsee haavaan ympäristöstä tai esimerkiksi likaisesta neulasta. Sitä esiintyy tyypillisimmin ruiskuhuumeiden käyttäjien keskuudessa huonon hygienian seurauksena.

Miten botulismia ehkäistään?

Elintarvikevälitteisen botulismiriskin välttämiseksi tulee välttää erityisesti kotona valmistettuja säilykkeitä, jos epäilee niiden valmistuksessa tapahtuneen pieniäkin virheitä.

Tyhjiöpakatun kalan suhteen tulee noudattaa valmistajan antamia lämpötila- ja säilytyssuosituksia.

Alle 1-vuotiaille ei tule antaa hunajaa imeväisbotulismiriskin välttämiseksi. 

Ruiskuhuumeiden käyttäjien tulisi käyttää aina puhtaita neuloja.

Toimenpideohje botulismitapausten varalta

Mitkä ovat botulismin oireet?

Botulismin itämisaika on yleensä 12‒36 tuntia. Se aiheuttaa hermoston halvausoireita. 

Ensioireina havaitaan usein 

  • nielemisvaikeuksia
  • puheen vaikeutumista 
  • näköhäiriöitä 

Myös ummetusta ja oksentelua voi esiintyä. 

Tauti voi edetä kasvoista raajoihin halvausoirein ja taudinkuvaan voi kuulua hengityshalvaus. 

Miten botulismimyrkytys todetaan?

Jos epäillään botulismia, diagnostiset näytteet pyritään ottamaan ennen mahdollisen hoidon aloittamista. 

Botulismin diagnostiikka perustuu botulismitoksiinin osoittamiseen potilasnäytteistä (seerumi, uloste ja haavaeritteet) ja epäillyistä lähteistä, kuten elintarvikkeista. Toksiinimääritykset tehdään Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Koska kyseessä on hengenvaarallinen myrkytys, jo yksikin tapaus katsotaan epidemiaksi ja käynnistetään epidemiaselvitys. Tartuntalähde pyritään selvittämään lisäsairastumisten ehkäisemiseksi.

Miten botulismia hoidetaan?

Hoitoon käytetään antitoksiinia, joka pitäisi antaa taudin varhaisvaiheessa. Tauti vaatii usein tehohoitoa ja mahdollisesti hengityskonetta. 

Jos on pienikin epäilys sairastumisesta botulismiin, hoitoon pitää hakeutua välittömästi.

Miten paljon botulismia esiintyy ja miten sitä seurataan? 

Suomessa botulismi on harvinainen. 

Yksittäisiä ruokamyrkytysbotulismitapauksia on todettu 1999, 2006, 2009 ja 2011. 
Botulismi on valvottava tartuntatauti ja epäilystäkin tulee tehdä ilmoitus.