Pseudomonas

Acinetobacter, Pseudomonas

Pseudomonas-suvun bakteerit ovat gramnegatiivisia sauvabakteereja, jotka pystyvät lisääntymään hyvin vaatimattomissa olosuhteissa. 

Ne ovat luonnostaan resistenttejä useille antibiooteille ja hankkivat usein ympäristöstään uusia antibioottiresistenssitekijöitä. Ne voivat helposti muuttua resistenteiksi antibioottihoitojen aikana.

Pseudomonas-suvun bakteerit, erityisesti P. aeruginosa, aiheuttavat infektioita yleensä vain huonokuntoisille potilaille. 

 • Lähetettävät kannat: Karbapeneemeille ja keftatsidiimille resistentit Pseudomonas-kannat, karbapeneemeille resistentit Acinetobacter-kannat, vain epidemiaepäilytilanteissa tai jos potilaalla on ulkomaankontakti, tai muu erittäin painava syy. Niissä tapauksissa ota yhteyttä etukäteen.

Laboratoriotutkimukset

 • Tavallisimpien resistenssigeenien osoitus PCR:llä tai kokogenomin sekvensoinnilla
 • MLST-tyypitys kokogenomin sekvensoinnilla
 • Epidemiaepäilyssä kokogenomin sekvensointiin perustuva tyypitys

Näytteen lähetysohjeet

Puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla hyvin pakattuna kategoria B:n kelta-mustaraidalliseen laatikkoon. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • lähettävä laboratorio
 • bakteerilaji
 • tutkimuspyyntö
 • näytenumero ja/tai potilaan ikä/SoTu 
 • potilaan nimi tai sukupuoli
 • näytteenottokohta
 • mahdolliset ulkomaanmatkat; tieto sairaalahoidosta ulkomailla, matkustusmaa, jos tiedossa 
 • mielellään laboratorion omat herkkyysmääritystulokset.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Kati Räisänen
erikoistutkija
p. 029 524 7094
[email protected]