AmpC

Enterobacteriaceae, kaikki näytetyypit

AmpC-β-laktamaasit ovat bakteerien tuottamia entsyymejä, jotka pystyvät hajottamaan useita tärkeitä antibiootteja, kuten kolmannen polven kefalosporiineja, monobaktaameja ja penisiillinejä. 

AmpC-β-laktamaasigeenejä esiintyy gramnegatiivisissa Enterobacteriaceae-heimon sauvabakteereissa: 

 • Escherichia coli
 • Klebsiella pneumoniae
 • Salmonella spp.

Niitä on myös Pseudomonas- ja Acinetobacter-lajeilla. Sairaalaepidemioita ovat aiheuttaneet varsinkin AmpC-geenin hankkineet K. pneumoniae -kannat.

 • Tautiluokka: muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksia. Muut.
 • Kantakokoelma: ei sisälly tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: yksittäisiä AmpC-kantoja ei pääsääntöisesti tutkita. Jos on hyvin painava syy: ota yhteys etukäteen, tai kirjoita selvä perustelu lähetteeseen. 
 • Epidemiaepäilyjen yhteydessä kerätyt kannat tutkitaan pyynnöstä. Ota niissä tapauksissa yhteyttä etukäteen.

Seulontarajat löytyvät kansallisesta ohjeesta: 
Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta - Toteaminen, resistenssimekanismit ja kantajuusseulonnat

Laboratoriotutkimukset

 • Epidemiaepäilyssä kokogenomin sekvensointiin perustuva tyypitys

Näytteen lähetysohjeet

Puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla hyvin pakattuna kategoria B:n kelta-mustaraidalliseen laatikkoon. 

Lähetteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • lähettävä laboratorio
 • bakteerilaji
 • tutkimuspyyntö
 • näytenumero ja/tai potilaan ikä/SoTu  
 • potilaan nimi tai sukupuoli
 • näytteenottokohta
 • mahdolliset ulkomaanmatkat; tieto sairaalahoidosta ulkomailla, matkustusmaa, jos tiedossa 
 • mielellään laboratorion omat herkkyysmääritystulokset.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Kati Räisänen
erikoistutkija
p. 029 524 7094
[email protected]