Mykobakteeri

Mitä ovat mykobakteerit?

Mykobakteerilajeja tunnetaan noin 200 ja uusia lajeja löydetään jatkuvasti. 

Tärkein mykobakteerien aiheuttama infektiotauti on tuberkuloosi, jonka aiheuttaa M. tuberculosis -bakteeri lähisukulaisineen. Muiden mykobakteerien taudinaiheuttamiskyky vaihtelee. 

Ympäristön mykobakteereista tavallisimpia ovat M. avium, M. intracellulare, M. fortuitum ja M. lentiflavum, jotka ovat ehdollisia eli opportunisteja taudinaiheuttajia . Se tarkoittaa, että bakteerin taudinaiheuttamiskyky riippuu potilaan vastustuskyvystä.

Tavallinen on myös M. gordonae, joka on yleinen ympäristömykobakteeri, mutta tuskin koskaan taudinaiheuttaja. 

M. leprae aiheuttaa lepran, jota voidaan todeta maahanmuuttajilla tai pitkään tropiikin maissa oleskelleilla.

Mykobakterioosilla tarkoitetaan ympäristön mykobakteerien aiheuttamaa infektiota.

Miten mykobakteeri tarttuu?

Ei-tuberkuloottiset mykobakteerit eivät tartu potilaasta toiseen, vaan tartunta saadaan ympäristöstä.

Terve iho ja suolisto torjuvat mykobakteereita tehokkaasti. 

Joskus bakteerit voivat kuitenkin päästä elimistöön 

  • ihon haavaumien kautta, kuten M. marinum akvaario- tai merivedestä 
  • vastustuskyvyltään heikentyneiden ihmisten suoliston kautta, kuten M. avium ja M. intracellulare

Mitkä ovat mykobakteeri-infektion oireet?

Eri mykobakteerilajien taudinkuva, kliininen merkitys ja niiden aiheuttamien infektioiden hoito vaihtelee erittäin paljon. Mykobakteerilöydöksen lajin määrittäminen on tärkeää potilaan lopullisen diagnoosin, hoidon ja eristystoimien takia. 

Ihmisen alttiudessa sairastua ympäristön mykobakteerien aiheuttamiin infektioihin on suuria yksilöllisiä eroja. Alttius vaihtelee iän mukaan niin, että riski on suurin aivan pienillä lapsilla ja iäkkäillä. 

Yleensä ympäristön mykobakteerit aiheuttavat taudin vain potilaille, joiden vastustuskyky on heikentynyt.

Miten mykobakteeritauti todetaan?

Mykobakteeritauti voidaan todeta seuraavilla tavoilla:

  • viljelemällä bakteeri eritteestä tai kudosnäytteestä
  • ysköksen värjäyksellä
  • osoittamalla bakteerin läsnäolo geenimonistusmenetelmällä.

Mykobakteerien lajimääritys tehdään geenikoettimilla tai -sekvensoinnilla. Tarvittaessa voidaan tehdä myös lääkeherkkyysmääritys.

Mykobakteerien laboratoriotutkimukset

Miten mykobakteeritauti hoidetaan?

Kliinisesti tärkeät mykobakteerit ovat yleensä hyvin vastustuskykyisiä kaikille mikrobilääkkeille. 

Tämän vuoksi joudutaan käyttämään neljän, jopa viiden lääkkeen yhdistelmiä ja useita kuukausia kestäviä hoitoaikoja. 

Koska lääkehoidon teho ei-tuberkuloottisiin mykobakteereihin on huono, joudutaan toisinaan turvautumaan myös kirurgiseen hoitoon.

Miten paljon mykobakteeritautia esiintyy ja miten sitä seurataan? 

Suomessa potilasnäytteistä eristetään vuosittain noin 800 ympäristön mykobakteeria. 

Mykobakteerit kuuluvat valvottaviin tartuntatauteihin. Laboratorio tekee mykobakteerilöydöksestä ilmoituksen THL:n tartuntatautirekisteriin.

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.