Candida auris

Mikä on Candida auris?

Candida auris on hiivasieni. Se voi aiheuttaa vakavia yleisinfektioita ja muita infektioita, erityisesti sairaala- ja laitoshoitopotilaille, joilla on vakavia perussairauksia.    

Miten C. auris tarttuu?

C. auris voi tarttua hoitolaitoksissa esimerkiksi hoito- ja tutkimusvälineiden tai ympäristön pinnoilta tai henkilöstä toiseen.  Potilailla kolonisoituminen voi kestää pitkään. C. auris voi säilyä sairaalaympäristössä kauan ja aiheuttaa epidemioita.  

Miten C. auris -epidemioita ehkäistään?

C. auriksen varhainen tunnistaminen ja asianmukaiset varotoimet hoitolaitoksissa ovat avainasemassa epidemioiden ehkäisyssä. 
Ohje Candida auriksen tunnistamiseen ja epidemioiden torjuntaan

Miten C. auris todetaan?

C. auris voidaan todeta viljelemällä esim. veri- tai virtsanäytteestä. Sen erottaminen muista kandidalajeista voi olla vaikeaa ja tunnistaminen lajitasolle vaatii erityisiä menetelmiä esim. MALDI-TOF- tai PCR/sekvensointi. 

Miten C. auris -infektioita hoidetaan?

C. auris -infektioita hoidetaan hiivasienilääkkeillä. C. auris kehittää kuitenkin helposti vastustuskyvyn eli resistenssin yleisesti käytössä oleville lääkkeille. Flukonatsoliresistenssi on hyvin yleistä. Lisäksi on löydetty kantoja, jotka ovat resistenttejä kaikille kolmelle tärkeimmälle sienilääkeryhmälle: atsolit, ekinokandiinit ja amfoterisiini B. 

Missä C. aurista esiintyy?

C. auris tunnistettiin vuonna 2009 ulkokorvan eritteestä japanilaiselta potilaalta, minkä jälkeen C. auris -infektiota on kuvattu eri puolilla maailmaa.  Jälkikäteen on todettu, että ensimmäinen C. auris -epidemia oli Etelä-Koreassa jo vuosina 2004–2006. 

Tämän jälkeen epidemioita on esiintynyt muun muassa Intiassa, Venezuelassa ja Kolumbiassa. Espanjassa ja Iso-Britanniassa on ollut neljä laajaa epidemiaa vuosina 2015–2017. Candida auris -hiivasieni löydettiin ensimmäistä kertaa Suomesta keväällä 2021 ja tähän mennessä tapauksia on ollut yhteensä neljä. Kaikki tartunnan saaneet olivat olleet sairaalahoidossa ulkomailla (Intia, Kreikka) ja C. auris löytyi sairaalaan tullessa seulontanäytteistä. Tapaukseteivät ole aiheuttaneett jatkotartuntoja. Suomessa ei toistaiseksi ole todettu C. auriksen aiheuttamia infektioita.