Clostridioides difficilen (Clostridium difficile) laboratoriotutkimukset

THL tutkii eri ribotyyppien esiintyvyyttä erityisesti vakavaan taudinkuvaan tai epidemiapäilyihin liittyen. 

  • Tautiluokka: muu ilmoitettava mikrobilöydös
  • Kantakokoelma: ei sisälly tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
  • Lähettävät kannat: vakavaan taudinkuvaan tai epidemiaepäilyihin liittyvät kannat

Laboratoriotutkimukset

  • Lajinvarmistus
  • Toksiinigeeni-PCR tcdA-, tcdB- ja cdtB toksiinigeenien sekä tcdC-toksiinin tuoton säätelijägeenin osoittamiseksi
  • Genotyypin määritys kokogenomisekvensoinnilla (WGS) 
  • Kantavertailu kokogenomisekvensoinnilla (WGS)

Näytteen lähetysohjeet

Kantojen lähettämisestä THL:lle sovitaan samaan tapaan kuin yleensä epidemiaselvityksissä.

Näyte: puhdasviljelmä anaerobeille soveltuvassa kuljetusputkessa tai maljalla anaerobipussissa.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama tuloste tai muu vastaava lomake.

Ennen kantojen lähettämistä pyydämme varmistamaan, että tapauskriteerit täyttyvät eli kyseessä on vakava tautiepäily tai epidemiaepäily. Lisäksi suosittelemme yhteydenottoa laboratorioomme. 

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Silja Mentula
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8161

Clostridioides difficile (Clostridium difficile) -menetelmät THL:ssä

C. difficile -infektion diagnoosi vaatii joko C. difficile -toksiinien osoittamisen tai toksiinigeenin osoittamisen tai toksiinia tuottavan C. difficile -kannan eristämisen ripuliulostenäytteestä. 
Viljely on vaativaa ja saattaa kestää useita vuorokausia. 

Antigeeni- ja nukleiinihapon osoitustestit ovat nopeita ja soveltuvat myös seulontatutkimuksiin. Antigeeni ja PCR -testien heikkoutena kuitenkin on, ettei bakteerikantoja saada talteen tyypitystä ja mikrobilääkeherkkyyksien määritystä varten.

Viljellyn kannan lajinvarmistus

C. difficile -lajinvarmistus tehdään ensisijaisesti käyttäen selektiivisiä maljoja ja kasvuolosuhteita, sekä tarpeen mukaan mikroskopoimalla, biokemiallisin testein (Proliini), toksiini- tai toksiinigeenitestillä tai sekvensoimalla.

Toksiinigeeni-PCR hypervirulenttien C. difficile -kantojen tunnistamiseksi

THL:ssä on käytössä PCR-menetelmä C. difficile -bakteerin toksiinia tuottavien hypervirulenttien (ribotyyppi 027) kantojen alustavaksi tunnistamiseksi. 

Menetelmä osoittaa tcdA-, tcdB- ja cdtB toksiinigeenit sekä tcdC-toksiinin tuoton säätelijägeenin ja se soveltuu puhtaaksi viljeltyjen C. difficile -kantojen tutkimiseen. 

Kantojen tyypitys kokogenomisekvensoinnilla

THL tekee genotyypityksiä tavallista vakavampaan taudinkuvaan liittyvän hypervirulentin (ribotyyppi 027) kannan tai muiden epidemiakantojen tunnistamiseksi ja klusterianalyysejä osastoepidemioiden osoittamiseksi. 

C. difficile -puhdasviljelmiä tai erikseen sovitusti ulostenäytteitä taustatietoineen voi lähettää jatkotutkimuksiin yksittäisten vakavien C. difficile -infektioiden kohdalla (tehohoito/kolektomia/uudelleen sisäänotto sairaalaan/kuolema) ja epidemiatilanteissa, kun samassa yksikössä todetaan 4 viikon kuluessa kolme tai useampia C. difficile -tapauksia.

Tiedustelut 

Puh. 029 524  8161 Silja Mentula