A-ryhmän streptokokin esiintyvyys Suomessa

Tilastokuvio esittää A-streptokokkien verilöydösten yleisimpien emm-tyyppien osuudet prosentteina 2014–2023.  A-ryhmän streptokokkien emm-tyyppien prosenttiosuudet vaihtelevat vuosittain. Vaihtelua on tarkemmin kuvattu tekstissä.
* Jokaiseen emm-tyyppiin kuuluvat kyseisen emm-tyypin kaikki esiintyneet variantit.

Vuonna 2023 invasiivisia A-ryhmän streptokokki (Streptococcus pyogenes) -infektioita oli 428. Määrä oli suurin vuosien 1995–2023 välisenä seuranta-aikana. Määrän nousu oli huomattava verrattuna kolmeen edeltävään vuoteen (2022: 229; 2021: 193; 2020: 202), jolloin yhteiskunnassa noudatettiin useita pandemia-ajan rajoitustoimia.  Invasiivisesta infektiosta puhutaan, kun bakteeri löytyy verestä.

Invasiivisten infektioiden määrää seurataan kansallisesti. Niistä myös määritetään bakteerin virulenssitekijä, emm-tyyppi, jota käytetään epidemiologisissa selvityksissä ja tutkimuksissa. 

Invasiivisia infektioita aiheuttaneista bakteerikannoista tyypitettiin 407 (95 %). Tyypitettyjen kantojen osuus oli aiempien vuosien kaltainen (2022: 219 (96 %); 2021: 186 (96  %)). 

Kolme yleisintä emm-tyyppiä olivat emm59, emm12 ja emm1, jotka kattoivat noin puolet tyypitetyistä kannoista. Vallitsevana emm-tyyppinä oli yhä emm59, vaikka sen osuus kääntyi lievään laskuun (2023: 24 %; 2022: 31 %; 2021: 7 %.  

Vuosina 2018-2019 yleisen ja sittemmin hiipuneen emm1-tyypin osuus kasvoi (2023: 12%; 2022: 6 %; 2021: 2,6  % ).  Myös emm12-tyyppi yleistyi edellisvuoteen verrattuna (2023: 13 %; 2022: 7 %; 2021: 1,5 %). Useat Euroopan maat ovat raportoineet emm1- ja emm12-tyyppien aiheuttamien tapausten lisääntymisestä vuodesta 2022 lähtien. 

Emm-tyyppien emm89:n (2023: 9 %; 2022: 8 %; 2021: 12 %), emm28:n (2023: 11 %; 2022: 7 %; 2021: 12 %) ja emm4:n (2023: 5 %; 2022: 4 %; 2021: 3%) tapausmäärät nousivat, vaikkakin osuudet pysyivät ennallaan. 

Viime vuosina yleistyneen emm77-tyypin osuus pieneni yhä edellisvuodesta (2023: 10 %; 2022: 17 %; 2021: 27 %).

Makrolideille resistenttiä emm33-tyyppiä ei todettu lainkaan. 

Katso myös

Mikä on streptokokki A?