B-ryhmän streptokokin laboratoriotutkimukset

THL tallettaa kantakokoelmaan kaikki verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt B-ryhmän streptokokkikannat sekä tutkii tarvittaessa pyynnöstä epidemiaepäilyihin liittyvät invasiiviset sekä muut kannat.

  • Tautiluokka: Muu ilmoitettava mikrobilöydös
  • Kantakokoelma: Verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat sisältyvät tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
  • Lähetettävät kannat: Verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat

Laboratoriotutkimukset

Epidemiaepäilyissä kokogenomin sekvensointiin perustuva tyypitys.

Näytteen lähetysohjeet

Erityistilanteissa, kuten epidemiaepäilyissä ja vakavissa infektioissa, pyydämme ottamaan yhteyttä ennen kantojen lähettämistä (ks. yhteystiedot alla).

Näyte: Puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: Lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

  • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli 
  • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä, näytenumero, mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
  • ilmoittavan laboratorion nimi ja tunnus. Jos kanta on lähetetty jatkotutkimuksiin toisesta laboratoriosta, myös lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
  • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Laura Lindholm 
Erikoistutkija
Puh. 029 524 7493