Pseudomonas

Acinetobacter, Pseudomonas

Bakterierna i Pseudomonassläktet är gramnegativa stavbakterier som kan föröka sig i krävande miljöer.

De är av naturen resistenta mot flera typer av antibiotika och skaffar ofta nya antibiotikaresistensfaktorer från sin omgivning. De kan lätt utveckla resistens under antibiotikabehandlingar.

Bakterierna i Pseudomonassläktet, i synnerhet P. aeruginosa, orsakar oftast bara infektioner hos patienter i dålig kondition.

 • Stammar som ska skickas in: Pseudomonas-stammar resistenta mot karbapenemer och ceftazidim, Acinetobacter-stammar resistenta mot karbapenemer, endast vid misstanke om epidemi eller om patienten har kontakt med utlandet, eller annat vägande skäl. Ta kontakt i förväg i dessa fall.

Laboratorieundersökningar

 • Påvisning av de vanligaste resistensgenerna med PCR eller helgenomsekvensering
 • MLST-typning med helgenomsekvensering
 • Typning med helgenomsekvensering vid misstanke om epidemi

Anvisningar för provförsändelser

Renodling i transportrör eller skål väl förpackad i en gul- och svartrandig kartong av kategori B.

Av remissen ska följande uppgifter framgå:

 • avsändande laboratorium
 • bakterieart
 • undersökningsremiss
 • providentifieringsnummer och/eller patientens ålder/personbeteckning
 • patientens namn eller kön
 • provtagningsområde
 • eventuella utlandsresor; uppgifter om sjukhusvård i utlandet, resmål, om det är känt
 • gärna resultaten av laboratoriets egna resistenstest.

Provet skickas till adressen

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för mikrobiologisk expertis, Bakteriologi
Stamsamlingen
PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Kati Räisänen
Specialforskare
tfn 029 524 7094
[email protected]