ESBL laboratoriotutkimukset

Enterobacteriaceae, kaikki näytetyypit

 • Tautiluokka: muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksia. Muut.
 • Kantakokoelma: ei sisälly tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: yksittäisiä ESBL-kantoja pääsääntöisesti ei tutkita. Jos hyvin painava syy: ota yhteys etukäteen, tai selvä perustelu lähetteeseen. Epidemiaepäilyjen yhteydessä kerätyt kannat tutkitaan pyynnöstä (ota yhteyttä etukäteen).
 • Seulontarajat löytyvät kansallisesta ohjeesta: 
  Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta – Toteaminen, resistenssimekanismit ja kantajuusseulonnat

Laboratoriotutkimukset

 • Epidemiaepäilyssä kokogenomin sekvensointiin perustuva tyypitys

Näytteen lähetysohjeet

Puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla hyvin pakattuna kategoria B:n kelta-mustaraidalliseen laatikkoon. Lähetteestä tulee ilmetä

 • lähettävä laboratorio
 • bakteerilaji
 • tutkimuspyyntö
 • näytenumero ja/tai potilaan ikä/SoTu ja nimi tai sukupuoli
 • näytteenottokohta
 • mahdolliset ulkomaanmatkat, tieto sairaalahoidosta ulkomailla, matkustusmaa, jos tiedossa
 • mielellään laboratorion omat herkkyysmääritystulokset.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271  Helsinki

Yhteystiedot

Kati Räisänen
erikoistutkija
p. 029 524 7094
[email protected]