ESBL-esiintyvyys Suomessa

Tilastokuvio. E. colin ESBL-osuus veriviljelyissä vuosina 2014-2023. Kuvion tärkeimmät havainnot on esitetty tekstissä.
Kolmannen polven kefalosporiineille resistentit Escherichia coli- ja Klebsiella pneumoniae -lajien löydökset on ilmoitettu tartuntatautirekisteriin vuodesta 2008 alkaen. Arviolta 90 prosenttia näistä bakteereista on laajakirjoisia kefalosporiineja ja kaikkia penisilliinejä pilkkovia entsyymejä tuottavia niin kutsuttuja ESBL-kantoja. Vuonna 2023 löydöksistä suurin osa oli E. coli- (3248; 2022: 3053) ja pienempi osa K. pneumoniae -kantoja (576; 2022: 450). 

ESBL-E. coli -löydökset

ESBL-E. coli -löydöksiä tehtiin kaiken ikäisiltä: 74 % oli naisilta ja puolet 65 vuotta täyttäneiltä. Löydöksistä 63 % oli viljelty virtsasta. 

Löydösten lukumäärä oli suurin Helsingin kaupungin hyvinvointialueella (698)Ilmaantuvuus oli korkein Etelä-Karjalan (108/100 000) ja Helsingin kaupungin (106/100 000) hyvinvointialueilla. 

Verilöydöksiä oli 276, joka on lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna (ESBL-E. coli -veriviljelyissä verrattuna kaikkiin E. coli löydöksiin veriviljelystä: 276/5337 (5,2 %); 2022: 275/5351 (5,1 %)). Näistä 20 % oli Helsingin kaupungin hyvinvointialueella (8/100 000). Verilöydösten ilmaantuvuus oli korkein Lapin, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla (10–16/100 000).

ESBL-K. pneumoniae -löydökset

ESBL-K. pneumoniae -löydöksistä puolet oli 74 vuotta täyttäneiltä, naisten osuus oli pienempi kuin E. colin kohdalla, 58 %.  Puolet (50 %) oli virtsasta tehtyjä löydöksiä. 

Eniten löydöksiä oli Helsingin kaupungin (100), Kymenlaakson (59), Länsi-Uudenmaan (59) ja Pohjois-Savon (59) hyvinvointialueilla.Ilmaantuvuus oli korkein Etelä-Karjalan (44/100 000) ja Kymenlaakson (37/100 000) sairaanhoitopiireissä. 

ESBL-K. pneumoniae -löydöksistä 58 oli verestä (ESBL-K. pneumoniae -veriviljelyissä verrattuna kaikkiin veriviljelyistä löytyneisiin K. pneumoniae löydöksiin: 2023: 58/925 (6,3 %); 2022: 40/920 (4,3 %)). 

Kefalosporiiniresistenssin osalta suotuisaa kehitystä

E. colin kolmannen polven kefalosporiiniresistenssi veriviljelylöydöksien osalta on ollut noin 6 %:n tasolla vuosina 2014–2019. Resistenssi on ollut laskusuuntainen vuosina 2020–2023. K. pneumoniaen kefalosporiiniresistenssi on vähäisempää.

Lisätietoa

ESBL