Hemofilus laboratoriotutkimukset

Haemophilus influenzae

THL tutkii kaikki verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt H. influenzae -kannat sekä tarvittaessa epidemiaepäilyihin liittyvät muut kannat.

 • Tautiluokka: valvottava tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat, epidemiaepäilyihin liittyvät muut kannat

THL tutkii lisäksi maksullisena palvelututkimuksena Haemophilus influenzae tyyppi b vasta-aineiden pitoisuuksia seeruminäytteistä.
Vasta-ainetutkimukset

Laboratoriotutkimukset

 • Lajivarmistus
 • Serotyypitys (agglutinaatiotesti)
 • Kantavertailu epidemiaepäilyissä (koko genomin sekvensointi)

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake.

Lähetteestä tulee ilmetä:

 • tutkittavan tunnistetiedot (hetu, nimi ja sukupuoli)
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä, näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • Haemophilus influenzae -kannan serotyyppi, jos tieto saatavilla
 • ilmoittavan laboratorion nimi ja tunnus. Jos kanta on lähetetty jatkotutkimuksiin toisesta laboratoriosta, myös lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8248 laboratorio
Puh. 029 524 8756 toimisto

Maija Toropainen
Erityisasiantuntija
Puh. 029 524 8873