Kampylobakteerin laboratoriotutkimukset

Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli

THL tutkiii epidemiaepäilyihin liittyvät kannat.

 • Tautiluokka: muut tartuntataudit
 • Kantakokoelma: ei sisälly tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: lähetetään vain epidemiaepäilyihin liittyvät kannat

Laboratoriotutkimukset

 • Lajinvarmistus tarvittaessa (biokemialliset testit tai PCR)
 • Kokogenomin sekvensointi epidemiatilanteissa

Näytteen lähetysohjeet

 • Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
 • Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • tartuntapaikka (kotimaa/ulkomaa)
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta. 

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8244 laboratorio
Puh. 029 524 8756 toimisto

Ulla-Maija Nakari
Erikoistutkija
Puh. 029 524 7373

Saara Salmenlinna
Johtava asiantuntija
Puh. 029 524 7944