Meningokokin laboratoriotutkimukset

Neisseria meningitidis

THL tutkii kaikki verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt Neisseria meningitidis -kannat ja muusta normaalisti steriilistä paikasta (esimerkiksi nivelneste) tai ihomuutoksesta (petekia, purpura) eristetyt kannat. 

Tarvittaessa THL tutkii epidemia- ja tautiepäilyihin liittyen myös muut Neisseria meningitidis -kannat.

 • Tautiluokka: yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat, muusta normaalisti steriilistä paikasta (esimerkiksi nivelneste) tai ihomuutoksesta (petekia, purpura) eristetyt kannat, epidemiaepäilyihin liittyvät muut kannat

Laboratoriotutkimukset

 • Lajivarmistus
 • Seroryhmitys (agglutinaatiotesti)
 • Koko genomin sekvensointiin perustuva molekyylityypitys: antigeenirakenne, MLST, genoryhmitys
 • Kantavertailu epidemiaepäilyissä (koko genomin sekvensointi)

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • Neisseria meningitidis -kannan seroryhmä, jos tieto saatavilla
 • ilmoittavan laboratorion nimi ja tunnus. Jos kanta on lähetetty jatkotutkimuksiin toisesta laboratoriosta, myös lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8248 laboratorio
Puh. 029 524 8756 toimisto

Maija Toropainen
Erityisasiantuntija
Puh. 029 524 8873