Rinoviruksen laboratoriotutkimukset

Rinovirusinfektioiden seuranta toteutetaan osana influenssavirusinfektioiden seurantaa. Seurannan tavoitteena on tunnistaa epidemioiden käynnistyminen ja saada ajantasaista tietoa epidemioiden kulusta.

THL tutkii sovituista perusterveydenhuollon anturipisteistä ja sairaaloiden tehohoitoyksiköistä kerättyjä hengitystie-eritenäytteitä. Kunkin näytteenottopisteen kanssa on sovittu seurannan ajankohta ja lähetettävien näytteiden määrät. 

Erikseen sovittaessa tutkitaan myös epidemiaepäilyihin liittyviä näytteitä esimerkiksi osasto- ja hoitolaitosepidemioissa.

  • Tautiluokka: muu ilmoitettava mikrobilöydös
  • Kantakokoelma: ei sisälly tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan

Influenssavirusinfektioiden seurannasta tarkemmin:
Influenssavirusinfektioiden seurantakäsikirja

Lomakkeet

Influenssa- ja muiden hengitystievirusinfektioiden seurantaan liittyvien hengitystie-eritenäytteiden ja taustatietojen keruu tapahtuu ensisijaisesti potilaan luvalla. Suostumuslomake toimitetaan näytteen ja näytelähetteen mukana THL:ään.

Laboratoriotutkimukset

  • Molekyyligeneettinen osoitus (reaaliaikainen PCR)

Näytteenotto-ohjeet

  • Näyte: hengitystie-erite, nenä-nielutikkunäyte
  • Näytteenottovälineiden tilaus: sähköposti [email protected], puh. 029 524 6116 

Näytteen pakkaaminen

  • Pakkaa näytteet mielellään noin +4 asteen kylmäpakkaukseen
  • Käytä lähetyspakkauksena kelta-mustaraidallista pahvilaatikkoa
  • Lisää lähetyspakkaukseen tarrat UN3373, BIOLOGINEN MATERIAALI ja KATEGORIA B. Tämä perustuu kansainvälisiin sääntöihin.
  • Lähettäjä maksaa postimaksun
  • Tarkemmat pakkausohjeet näytelähetelomakkeessa.

Lisätietoa: Postin ohje laboratorionäytteiden lähettämisestä (pdf 218 kt)

Näytteen lähetysosoite

THL
Virologia/Influenssa
PL 30
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Virologiset näytteet
Sähköposti influenssa(at)thl.fi
Puh. 029 524 6116

Niina Ikonen
Erityisasiantuntija
Puh. 029 524 8413

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Alihankinta

Sekvensointipalvelut hankittu alihankintana Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).