Rotaviruksen laboratoriotutkimukset

Rotavirus kuuluu tartuntatautilain ja -asetuksen mukaiseen mikrobikantakokoelmaan. 

Kaikki positiiviset löydökset (uloste tai ulostesuspensio) lähetetään THL:n Asiantuntijamikrobiologiayksikköön, joka ylläpitää rotaviruksen kantakokoelmaa ja vastaa rotavirusinfektioiden seurannasta. 

THL toimittaa rotavirusnäytteitä Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskukseen, joka tekee seurannassa tarvittavat virusten molekyyligeneettiset tutkimukset.

  • virusnäytteen molekyyligeneettinen tunnistus ja tyypitys

Laboratoriotutkimukset

  • Molekyyligeneettinen osoitus
  • Molekyyligeneettinen tyypitys

Näytteenotto ja -lähetysohjeet

  • Näyte: ulostenäyte (noin 2 g) tai ulostesuspensio (noin 1 ml)
  • Näytelähete mukaan

Rotavirusnäytelähete (pdf 414 kt)

Näytteen pakkaaminen

  • Pakkaa näyte mielellään noin +4 asteen kylmäpakkaukseen
  • Käytä lähetyspakkauksena kelta-mustaraidallista pahvilaatikkoa
  • Lisää lähetyspakkaukseen tarrat UN3373 , BIOLOGINEN MATERIAALI ja KATEGORIA B. Tämä perustuu kansainvälisiin sääntöihin.
  • Lähettäjä maksaa postimaksun

Tarkemmat pakkausohjeet näytelähetelomakkeessa ja Postin ohjeessa laboratorionäytteiden lähettämisestä: 

Postin ohje laboratorionäytteiden lähettämisestä (pdf 217,44 kt)

Näytteen lähetysosoite

THL
Asiantuntijamikrobiologia
Virologia/Rota
PL 30
00271 Helsinki

Katuosoite

Mannerheimintie 166
Helsinki

Yhteystiedot

Virologiset näytteet
Sähköposti poliolab(at)thl.fi
Puh. 029 524 6116

Haider Al-Hello
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8369

Soile Blomqvist
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8490

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Alihankinta

Sekvensointipalvelut hankittu alihankintana Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).