Shigellan esiintyvyys Suomessa

Shigelloosin ilmaantuvuus vuonna 2023 oli 1.5/100 000. Tapauksia ilmoitettiin yhteensä 83. Tapauksista 16 (27 %) oli Suomessa saatuja tartuntoja. 

THL:n laboratorioon lähetettiin 57 henkilön shigellakannat (2022: 33). Yhtä verikantaa lukuun ottamatta kaikki oli eristetty ulosteesta. Kantoja lähettäneitä laboratorioita oli yhteensä yhdeksän (2022: 6).  Yleisimmät shigellalajit olivat Shigella sonnei (28) ja Shigella flexneri (12). 

Mikrobilääkeherkkyysmääritys tehtiin 28 kannalle, joilla tartuntamaaksi oli merkitty Suomi tai tartuntamaatietoa ei ollut. Kannoista 26/28 oli moniresistenttejä (R vähintään kolmelle mikrobilääkeryhmälle). 

Lisätietoa

Shigella