Shigellan laboratoriotutkimukset

Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella dysanteriae

THL ottaa vastaan kaikki Shigella-kannat ja tutkii vähintään seuraavat:

 • kotimainen tartunta
 • punatautiepäily
 • epäselvä lajinmääritys.

Lisäksi voidaan tutkia otos ulkomaisista kannoista.

 • Tautiluokka: yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähettävät kannat: kaikki kannat

Laboratoriotutkimukset

 • Lajivarmistus
 • Serotyypitys
 • Epidemiologinen mikrobilääkeherkkyysmääritys kiekkomenetelmällä
 • Kokogenomin sekvensointi (epidemiaepäilyt)

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake.

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • tartuntapaikka (kotimaa/ulkomaa)
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta. 

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8756 toimisto

Saara Salmenlinna
Johtava asiantuntija
Puh. 029 524 7944

Marja Veckström
Tutkimusanalyytikko
Puh. 029 524 7144