Vibrioiden laboratoriotutkimukset

Vibrio cholerae

THL tutkii kaikki kannat.

 • Tautiluokka: kolera on yleisvaarallinen tartuntatauti, vibrioosi on muu tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähettävät kannat: kaikki Vibrio cholerae -kannat

Laboratoriotutkimukset

 • Koko genomin sekvensointi
 • Seroryhmitys ja biotyypitys
 • ctxA-toksiinigeenin osoittaminen
 • Tarvittaessa biokemialliset lajinvarmistustestit

Näytteen lähetysohje

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivämäärä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • tartuntapaikka (kotimaa/ulkomaa)
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta. 

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8756 toimisto

Saara Salmenlinna
Johtava asiantuntija
Puh. 029 524 7944

Outi Nyholm 
Erikoistutkija 
Puh. 029 524 8880