VRE laboratoriotutkimukset

Vankomysiiniresistentti enterokokki eli VRE käsittää kaksi lajia: Enterococcus faecium tai Enterococcus faecalis.

THL tutkii kaikki uusiin VRE-tapauksiin liittyvät VRE-kannat sekä tarvittaessa pyynnöstä epidemiaepäilyihin liittyvät muut kannat.

  • Tautiluokka: Muu ilmoitettava mikrobilöydös
  • Kantakokoelma: Vankomysiinille tai teikoplaniinille resistentit kannat sisältyvät tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
  • Lähetettävät kannat: Verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat.  Muista kliinisistä näytteistä eristetyt uudet VRE-kannat. Epidemiaepäilyn yhteydessä kerätyt kannat. 

Laboratoriotutkimukset

  • Kokogenomin sekvensointiin perustuva tyypitys (lajivarmistus, van-resistenssigeenit, MLST). 

Tyypitystulos vastataan testausselosteella. Yhteenveto tyypitystuloksista julkaistaan vuosittain Tartuntataudit Suomessa -raportissa.

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

  • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
  • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
  • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
  • ilmoittavan laboratorion nimi ja tunnus. Jos kanta on lähetetty jatkotutkimuksiin toisesta laboratoriosta, myös lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
  • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Erityispyynnöissä, kuten epidemiaepäilyissä ja vakavissa infektioissa, pyydämme ottamaan yhteyttä ennen kantojen lähettämistä (ks. yhteystiedot alla).

Näytteen lähetysosoite 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Laura Lindholm 
Erikoistutkija
Puh. 029 524 7493