Yersinian laboratoriotutkimukset

Yersinia enterocolitica/Yersinia pseudotuberculosis

THL tutkii epidemioihin tai vakaviin (yleis)infektioihin liittyvät kannat sekä kannat, joiden tunnistuksessa on ongelmia.

 • Tautiluokka: muut tartuntataudit
 • Kantakokoelma: ei sisälly tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: epidemioihin/infektioryppäisiin tai vakaviin (yleis)infektioihin liittyvät kannat, edellytetään yhteydenottoa etukäteen

Laboratoriotutkimukset

 • Lajivarmistus: biokemialliset testit, mikroskooppinen tunnistus tai kokogenomin sekvensointi
 • Serotyypitys
 • Virulenssin osoitus CR-MOX maljalla
 • kokogenomin sekvensointi (epidemiaepäilyt)

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • tartuntapaikka (kotimaa/ulkomaa)
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta. 

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8756 toimisto

Saara Salmenlinna
Johtava asiantuntija
Puh. 029 524 7944