Hepatiitti C laboratoriotutkimukset

THL ei tee hepatiitti C -laboratoriotutkimuksia. 

Asiantuntijamikrobiologiayksikkö toimii kuitenkin valvovana laboratoriona matalan kynnyksen hepatiitti C -testausta tekeville toimipisteille. 

Osana valvovan laboratorion tehtävää koulutamme näissä toimipisteissä matalan kynnyksen testausta tekevät.

Tartuntatautien toteamiseksi ja torjumiseksi tarkoitettu potilasnäytediagnostiikka on tartuntatautilain (1227/2016) 18 § perusteella luvanvaraista toimintaa. Sitä voidaan tehdä vain tähän tarkoitukseen toimiluvan saaneissa laboratorioissa ja niiden valvomissa toimintayksiköissä.

Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupamenettely 

Nopeaa vieritestaustoimintaa voidaan suorittaa vain toimintayksiköissä, joilla on toimiluvallisen laboratorion kanssa yhteistyössä laadittu kirjallinen valvontasopimus ja omavalvontasuunnitelma. 

  • Tautiluokka: valvottava tartuntatauti
  • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan