Laboratorieundersökningar av hepatit C

THL genomför inga laboratorieundersökningar av hepatit C.

Enheten för mikrobiologisk expertis fungerar dock som övervakande laboratorium med låg tröskel för enheter som genomför testning av hepatit C.

Som övervakande laboratorium utbildar vi de som genomför testningar vid dessa enheter med låg tröskel.

Enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) kräver patientdiagnostik som behövs för att konstatera och avvärja smittsamma sjukdomar tillstånd. Det kan bara utföras i laboratorier som har beviljats tillstånd för det eller vid verksamhetsenheter som övervakas av dessa.

Tillståndsförfarande för laboratorier för klinisk mikrobiologi

Snabb patientnära testning kan endast utföras vid verksamhetsenheter som har ett skriftligt tillsynsavtal och en plan för egenkontroll som har upprättats i samarbete med ett laboratorium som innehar tillstånd.

  • Sjukdomsklass: övervakningspliktig smittsam sjukdom
  • Stamsamling: ingår i stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar