Pneumokokin laboratoriotutkimukset

Streptococcus pneumoniae

THL tutkii kaikki verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt Streptococcus pneumoniae -kannat sekä tarvittaessa epidemiaepäilyihin liittyvät muut kannat.

 • Tautiluokka: valvottava tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: verestä ja selkäydinnesteestä eristetyt kannat, epidemiaepäilyihin liittyvät muut kannat

THL tutkii lisäksi maksullisena palvelututkimuksena pneumokokkivasta-aineiden pitoisuuksia seeruminäytteistä.
Vasta-ainetutkimukset

Laboratoriotutkimukset

 • Lajivarmistus
 • Serotyypitys (koko genomin sekvensointi, Quellung)
 • Kantavertailu epidemiaepäilyissä (koko genomin sekvensointi*)

* Pneumokokkibakteerin koko genomin sekvensointeja tehdään sekä THL:ssa että alihankintana. Sekvenssien analysointi ja tulkinta tehdään aina THL:ssä.

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: Lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. 

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu
 • ilmoittavan laboratorion nimi ja tunnus. Jos kanta on lähetetty jatkotutkimuksiin toisesta laboratoriosta, myös lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8248 laboratorio
Puh. 029 524 8756 toimisto
Puh. 029 524 8755 Lotta Siira

Maija Toropainen
Erityisasiantuntija
Puh. 029 524 8873

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla. Sanger-sekvensointireaktioiden ajo tehdään alihankintana FIMM-sekvensointilaboratoriossa.