Salmonellan laboratoriotutkimukset

THL tutkii kotimaiset Salmonella-kannat.

 • Tautiluokka: yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
 • Lähetettävät kannat: kaikki kotimaiset kannat, invasiiviset kannat ja todetut tai epäillyt Salmonella Typhi ja Paratyphi-kannat sekä kannat, joiden tunnistuksessa on ongelmia.

Laboratoriotutkimukset

 • Lajinvarmistus (biokemialliset testit tai PCR, tarvittaessa)
 • Serotyypitys
 • fliB-fliA- ja fljB- -PCR (monofaasisten S. Typhimurium -kantojen tunnistus)
 • Kokogenomin sekvensointi S. Typhimurium ja S. Enteritidis -serotyypeille sekä epidemiaepäilyissä

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake.

Lähetteestä tulee ilmetä tutkittavan

 • tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivä ja näytenumero
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu, tartuntapaikka (kotimaa/ulkomaa)
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi ja tunnus
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta. 

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Puh. 029 524 8756 toimisto

Saara Salmenlinna
Johtava asiantuntija
Puh. 029 524 7944

Marja Veckström
Puh. 029 524 7144 

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla. Sanger-sekvensointireaktioiden ajo tehdään alihankintana FIMM-sekvensointilaboratoriossa.