EHEC laboratoriotutkimukset

Shigatoksiinia tuottava Escherichia coli tai Enterohemorraginen Escherichia coli

 • Lähetettävät kannat: THL tutkii vain vakavista taudinkuvista eristetyt kannat tai näytteet sekä epidemiaan tai epidemiaepäilyyn liittyvät näytteet. Näytteet voidaan erityisestä tarpeesta tutkia myös pyynnöstä. THL:n laboratorioon otetaan yhteyttä ennen näytteen lähettämistä.
 • Tautiluokka: yleisvaarallinen tartuntatauti
 • Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan

Laboratoriotutkimukset

 • stx1-, stx2-, stx2f- ja O157-geenien osoittaminen (PCR:lla)
 • O:H-serotyypitys, virulenssigeenien osoittaminen kokogenomin sekvensoinnilla
 • kantavertailu kokogenomin sekvensoinnilla

Näytteen lähetysohjeet

Näyte: puhdasviljelmä kuljetusputkessa tai maljalla tai PCR:lla stx-positiiviseksi todettu (seka)viljelmä maljalla.
Lähete: lähettävän laboratorion tietojärjestelmän tuottama kantakokoelmalähete tai muu vastaava lomake. Lähetteeseen merkitään syy tyypitystarpeelle.

Lähetteestä tulee ilmetä 

 • tutkittavan tunnistetiedot: hetu, nimi ja sukupuoli
 • mikrobilöydöksen nimi, tunnus, näytteenottopäivämäärä ja näytenumero 
 • mikrobin toteamistapa ja näytelaatu 
 • tartuntapaikka (kotimaa/ulkomaa) 
 • ilmoittavan ja lähettävän laboratorion nimi, tunnus ja puhelinnumero
 • hoitopaikan nimi, osasto tai toimipiste ja kunta
 • syy tyypitystarpeelle.

Näytteen lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö, Bakteriologia
Kantakokoelma
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Ulla-Maija Nakari
Erikoistutkija 
Puh. 029 524 7373

Saara Salmenlinna
Johtava asiantuntija
Puh. 029 524 7944