EHEC laboratorieundersökningar

Escherichia coli eller Enterohemorragisk Escherichia coli som producerar shigatoxin

 • Stammar som ska skickas in: THL undersöker alla stammar eller prover som isolerats från alla inhemska infektioner och/eller allvarliga sjukdomsbilder
 • Sjukdomsklass: allmänfarlig smittsam sjukdom
 • Stamsamling: ingår i stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar

Laboratorieundersökningar

 • Påvisning av generna stx1, stx2, stx2f och O157 (med PCR)
 • O:H-serotypning, påvisning av virulensgener med helgenomsekvensering
 • stamjämförelse med helgenomsekvensering

Anvisningar för att skicka in prover

Prov: renodling i transportrör eller skål eller med  (bland)odling som konstaterats stx-positiv med PCR.

Remiss: stamsamlingsremissen som genereras av det avsändande laboratoriets datasystem eller en annan motsvarande blankett.

Av remissen ska följande framgå:

 • identifikationsuppgifter för den undersökta: personsignum, namn och kön
 • mikrobfyndets namn, beteckning, provtagningsdatum och providentifieringsnummer
 • mikrobens påvisningssätt och provkvalitet
 • smittplats (i hemlandet/utomlands)
 • det anmälande och avsändande laboratoriets namn och beteckning
 • vårdställets namn, avdelning eller verksamhetsställe och kommun.

Provet skickas till adressen

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för mikrobiologisk expertis, Bakteriologi
Stamsamlingen PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Tfn 029 524 8244 laboratoriet
Tfn 029 524 8756 kontoret

Ulla-Maija Nakari
Specialforskare
Tfn 029 524 7373