Hiv laboratoriotutkimukset

Kantakokoelma 

Hiv sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan
Hiv-kantakokoelmamääritykset 

Maksullinen palvelu

THL tekee maksullisena palveluna 

Valvova laboratoriotoiminta

THL tekee hivin serologisia tutkimuksia toimipisteille, joiden valvovana laboratoriona Asiantuntijamikrobiologiayksikkö toimii.

Koulutamme toimipisteissä matalan kynnyksen testausta tekevät. Se on osa valvovan laboratorion tehtävää. 

Potilasnäytediagnostiikka on tartuntatautilain (1227/2016) 18 §:n perusteella luvanvaraista toimintaa, jolla todetaan ja torjutaan tartuntatauteja. Sitä voidaan tehdä vain laboratorioissa, jotka ovat saaneet tähän tarkoitukseen toimiluvat, sekä niiden valvomissa toimintayksiköissä.
Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupamenettely

Nopeaa vieritestaustoimintaa voidaan suorittaa vain toimintayksiköissä, joilla on toimiluvallisen laboratorion kanssa yhteistyössä laadittu kirjallinen valvontasopimus ja omavalvontasuunnitelma. 

Tautiluokka: valvottava tartuntatauti

Kantakokoelma: sisältyy tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan

Lähetettävät näytteet: kantakokoelmanäyte kaikista uusista todetuista tartunnoista.

Hiv-kantakokoelmamääritykset 

Laboratoriotutkimukset 

Näytteenotto-ohjeet

Näyte: 10 ml EDTA-verta.
Vältä kantakokoelmanäytteiden ja maksullisen palvelun näytteiden ottoa perjantaisin ja pyhäaattoina. Tarkemmat ohjeet yllä olevissa tutkimuskohtaisissa ohjeissa.

Näytelähete

Liitä näytteen mukaan Hiv-näytelähete
Hiv-näytelähete 

Näytteen pakkaaminen

Pakkaa näytteet Postin ohjeen mukaan.

Näytteen lähetysohjeet

Näytteen tulee olla perillä THL:ssä seuraavana päivänä näytteenotosta. Näyte ei saa jäätyä kuljetuksen aikana. 

Näytteen lähetysosoite

THL
Asiantuntijamibrobiologia / HIV
PL 30
00271 Helsinki

Yhteystiedot

Asiantuntijamikrobiologia

Hiv-näytteet 
Puh. 029 524 8453
[email protected]

Kirsi Liitsola
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8832
[email protected]

Päivi Laurila
Asiantuntija
Puh. 029 524 8023
[email protected]

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Alihankinta

Sekvensointipalvelut hankittu alihankintana Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).