Mykobakteerien laboratoriotutkimukset

THL määrittää referenssitutkimuksena M. tuberculosis kompeksin kantojen tarkemman lajin ja tekee lääkeherkkyysmääritykset. Lisäksi THL ylläpitää erityisvalmiuksia MDR-TB-kantojen nopeaa tunnistamista ja tuberkuloosin tartunnanjäljitystä varten (genotyypitys).

THL tunnistaa haponkestävää sauvaa sisältävät viljelmät lajitasolle ja tekee ympäristömykobakteereista lajinmukaiset herkkyysmääritykset maksupalveluna potilaan lääkehoidon suunnittelua ja seurantaa varten.

  • Tautiluokka: Yleisvaarallinen/Ilmoitettava tartuntatauti
  • Kantakokoelma: M. tuberculosis -kompleksi sisältyy kantakokoelmaan
  • Lähetettävät kannat: Potilasnäytteistä eristetyt haponkestävää sauvaa sisältävät viljelmät tuberkuloosia epäiltäessä.

Laboratoriotutkimukset

Hinnasto

Mykobakteerin lajimääritys 268 €
NTM-DR laji- ja pikalääkeherkkyysmääritys 265 €
M. tuberculosis-pikalääkeherkkyys 268 €
Mykobakteerin lääkeherkkyysmääritys 265 €
Ei-tuberkuloottisten mykobakteerien (NTM) lääkeherkkyysmääritys 265 €

Näytteen lähetysohjeet

Mykobakteerinäytteiden mukana ei lähetetä muita näytteitä.
Sulje jokainen viljelyputki imevään materiaaliin käärittynä muovipussiin, pakkaa kierrekantiseen muoviseen kuljetuskoteloon pehmusteisiin käärittynä ja lähetä kategorian B
-näytteiden lähettämiseen tarkoitetussa keltamustaraitaisessa laatikossa (UN 3373).

Lähetemallia ja näytteiden lähetystarvikkeita voi tiedustella puh. 029 524 7967. Lähete täytetään erikseen jokaiselle näytteelle ja se toimii myös mykobakteerien kantakokoelmalähetteenä.

Näytteen lähetysosoite

Mykobakteerinäytteet lähetetään postitse ns. vastauslähetyksinä osoitteella:

THL
Mykobakteerilaboratorio
Tunnus 5020887
01006 VASTAUSLÄHETYS

Yhteystiedot

Puh. 029 524 7967 laboratorio
Puh. 029 524 8161 Silja Mentula (tuberkuloottiset mykobakteerit)
Puh. 029 524 6123 Hanne-Leena Hyyryläinen (atyyppiset mykobakteerit)
Puh. 029 524 6628 Marjo Haanperä (genotyypitys)
Puh. 029 524 6608 Hanna Soini (epidemiologia)

Tietoa testauslaboratorioista

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla. Sanger-sekvensointireaktioiden ajo tehdään alihankintana FIMM-sekvensointilaboratoriossa.