E. coli

Bakterierna E.coli som orsakar tarminfektioner och diarré kan delas in i olika grupper utifrån deras virulensegenskaper: 

Dessutom förekommer mellanformer av dessa, så kallade hybrider. 

Kolibakterier kan orsaka olika diarrésjukdomar som varierar till sjukdomsbild och svårighetsgrad. Enbart EHEC är allmänfarlig och laboratorieundersökningarna av den beskrivs separat. 
EHEC laboratorieundersökningar

ETEC, EAEC och EPEC är vanliga orsakerna till turistdiarré. Symtomen är vattnig diarré och magkramp, ibland huvudvärk, illamående och hos en del låg feber. Inkubationstiden varierar från några timmar till några dagar. 

THL undersöker stammar i samband med epidemimisstankar (bara enligt separat överenskommelse).

  • Sjukdomsklass: övriga smittsamma sjukdomar
  • Stamsamling: ingår inte i mikrobstamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar
  • Stammar som ska skickas in: stammar kopplade till epidemimisstankar (bara enligt separat överenskommelse) 

Laboratorieundersökningar

  • Biokemiska artbestämningstester
  • Påvisning av virulensgener (helgenomsekvensering)
  • Stamjämförelse med helgenomsekvensering

Provet skickas till adressen

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för mikrobiologisk expertis, Bakteriologi
Stamsamlingen
PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Tfn 029 524 8756 kontor
Ulla-Maija Nakari
Projektchef
Tfn 029 524 7373