Borrelia

Infograf om fästingburna sjukdomar

Klicka för större bild

Vad är borrelios?

Borrelia är bakterien Borrelia burgdorferi som hör till spiroketerna och som sprids via fästingar av släktet Ixodes. Hos människan kan borrelia orsaka en infektionssjukdom som kallas borrelios eller Lyme disease.

Hur smittar borrelios?

Borrelios överförs till människan via fästingbett. Inkubationstiden från fästingbettet till de första symtomen är 3–30 dygn.

I Finland förekommer borrelia hos cirka 20–25 procent av alla fästingar. De främsta djurreservoarerna, dvs. bärarna av bakterier, är smågnagare. Från dem överförs borreliabakterierna till blodsugande fästingar.

Hur kan borreliossmittan förebyggas?

När du vistas i fästingområden

Man kan skydda sig mot borrelios med kläder och insektsmedel.

När du rör dig i områden där det förekommer fästingar

 • klä dig i ljusa kläder med långa ärmar och ben
 • stoppa in byxbenen innanför strumporna
 • använd stövlar med högt skaft
 • applicera insektsmedel på bara hudområden.

När du rör dig i naturen med ditt sällskapsdjur ska du även komma ihåg att bekämpa fästingar på sällskapsdjuret. Diskutera om saken med din veterinär.

Efter att du rört dig i naturen

 • gör en ”fästingkoll”, det vill säga kontrollera huden noggrant för att se om du har en fästing på dig. Var särskilt uppmärksam i håret, hårfästet och hudveck. I synnerhet hos barn sitter fästingar ofta i hårfästet eller vid öronen.
 • kontrollera att inga fästingar har fastnat i kläderna
 • kontrollera pälsen på husdjur eftersom fästingar kan komma in med husdjur.

Tills vidare finns inget vaccin mot borrelios. TBE-vaccinet, som i folkmun kallas för fästingvaccin, skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation. Det skyddar alltså inte mot borrelios och hindrar inte fästingar från att bita sig fast i huden.

Om du har fått en fästing

 • Ta bort fästingen omedelbart. Ju längre en fästing sitter fast i huden, desto större är risken att borreliasmitta överförs till människan. Risken för smitta ökar betydligt när fästingen har varit fast i huden i över 24 timmar.
 • Ta bort fästingen genom att ta tag i den så nära huden som möjligt, till exempel med en pincett, och dra den rakt ut utan att vrida om. Försök att få med hela fästingen med käkpartiet, annars kan det uppstå en liten lokal inflammation på huden. Men kan åtminstone inte längre smittas av borrelios efter att fästingens kropp har tagits bort.
 • Rengör såret med desinfektionsmedel och tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Kontrollera bettområdet regelbundet. Uppsök läkare om det uppstår rodnande utslag eller om allmänna symtom förekommer.

Broschyr: Fästingburna sjukdomar. Skyddsanvisningar. (pdf 2,2 Mb)

Vilka är symtomen på borrelios?

Hos ungefär hälften av dem som blivit smittade utvecklas på platsen för fästingbettet ett rodnande utslag, erythema migrans, som efterhand sprider sig.

Utslaget är vanligtvis är cirkelformat, men kan också ha en annan form.

Det första symtomet kan också vara lymfocytom, som är en godartad rodnande eller blåaktig mjuk knuta till exempel på örsnibben.

Å andra sidan kan sjukdomens tidiga skede vara helt symtomfritt eller endast vara förknippat med förkylningsliknande allmänna symtom.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av borrelios?

Obehandlad kan borrelios leda till kronisk borrelios som kan ge olika slags symtom i huden, nervsystemet (neuroborrelios), lederna, musklerna, hjärtat och ögonen.

Hur konstateras borrelios?

I det första skedet konstateras sjukdomen utifrån kliniska symtom.

Vid kronisk borrelios är mätning av antikroppar i serum eller hjärn-ryggmärgsvätska den mest användbara metoden.

Hur behandlas borrelia?

Borrelios behandlas med antimikrobiella läkemedel.

I början av sjukdomen används amoxicillin som två eller tre veckors kur. För penicillinallergiska vuxna rekommenderas doxycyklin. Vid behandling av kronisk borrelios används antibiotika under längre tid.

Enbart fästingbett utan symtom kräver inte behandling med antimikrobiella läkemedel.

Hur vanligt är det med borrelios och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten och uppföljningen av borrelia (på finska)

Se också