Pogosta

Vad är pogostasjuka?

Pogostasjuka orsakas av sindbisvirus som hör till gruppen alfavirus.

Den första pogostaepidemin i Finland upptäcktes 1974 i Ilomants, och sjukdomen fick sitt namn efter Ilomants kyrkby som ofta kallas Pogosta.

Sjukdomen har tidigare uppträtt regelbundet i sjuårscykler. Bland annat 1995 och 2002 var epidemiår. Under de senaste åren har cyklerna blivit mer oregelbundna.

Temperaturen och regnmängden under försommaren samt snödjupet vintern innan påverkar antalet myggor, vilket i sin tur påverkar variationerna i antalet smittfall.

Hur smittar pogostasjuka?

Pogostasjuka smittar via myggbett.

Hönsfåglar utgör sannolikt reservoar för sindbisviruset och under försommaren förökar sig viruset i dem.

Sjukdomen smittar människor huvudsakligen via sensommarens myggor i augusti–september. Sjukdomen förekommer främst i östra Finland och de flesta fallen konstateras vanligen i Norra Karelen.

Till följd av den korta sommaren förekommer sjukdomen inte i någon större utsträckning i de nordligaste delarna av Finland.

Hur kan pogostasjuka förebyggas?

Genom att undvika myggbett under sensommaren kan man skydda sig mot pogostasjuka.

I synnerhet när man rör sig i naturen är det bra att skydda sig genom att ha tillräckligt med kläder och använda myggmedel. Pogostasjuka smittar vanligen i skogen när man plockar bär eller svamp.

Vilka är symtomen på pogostasjuka?

Tiden mellan myggbett och de första symtomen är cirka är vecka.

Sjukdomen börjar vanligen med eksem: hela kroppen täcks av ett finprickigt, kliande eksem, ibland med vätskefyllda blåsor.

Den insjuknade kan få feber och samtidigt smärta i en eller flera leder. Det är typiskt att vristen drabbas, men smärta kan förekomma också i knän, handleder eller i fingrarnas småleder.

Eksemet och febern försvinner efter några dagar, men ledsmärtorna kan fortsätta i flera månader.

Eksemet påminner ibland om vattkoppor eller femte sjukan (erythema infectiosum), och ledsmärtorna kan ge anledning att misstänka reumatisk sjukdom.

Hur konstateras pogostasjuka?

I ett blodprov i sjukdomens akuta fas kan det påvisas antikroppar mot sindbisvirus, men ibland visar sig antikropparna senare, först under den andra sjukdomsveckan.

Vid misstanke om pogostasjuka tas vanligen två blodprover med en till två veckors mellanrum.

Hur behandlas pogostasjuka?

Pogostasjuka behandlas enligt symtomen.

Ledsmärtor lindras med smärtstillande medel. Klådan som eksemet orsakar kan lindras med antihistaminer.

Hur vanlig är pogostasjukan?

Läs om pogostasjukans förekomst i Finland (på finska)