Hepatit C

Vad är hepatit C?

Leverinflammation förorsakad av hepatit C-virus.

Hur smittar hepatit C?

Hepatit C smittar lätt via blodet när man delar på till exempel sprutor.

I ovanliga fall har det smittat från mamman till barnet vid förlossning samt via samlag.

Hur kan hepatit C förebyggas?

Det finns inget vaccin mot hepatit C.

Hepatit C kan undvikas genom att undvika att exponeras för blod. Det är viktigt att

  • använda rena redskap när droger och dopingpreparat bereds och injiceras
  • använda rena redskap när man gör tatueringar, piercingar och akupunktur
  • använda kondom och vatten- eller silikonbaserade glidmedel i synnerhet vid analsex.

Smittorisken är väldigt liten i vardagen. Smittan kan inte överföras vid kramar, kyssar och handskakningar eller via kärl, mat eller dryck. Det är dock skäl att inte dela tandborstar eller rakapparater.

Vilka är symtomen på hepatit C-infektion?

Den som smittas vet oftast inte om det eftersom hepatit C vanligen är symtomfritt. Det är bara var fjärde som får smittan som i början av infektionen får följande symtom:

  • aptitlöshet
  • trötthet
  • feber
  • led- och muskelvärk
  • gulnad hud och gulnade ögonvitor.

Merparten av dem som har fått smittan blir bärare av viruset, infektionen blir alltså kronisk. Den kroniska infektionen ökar risken för levercirros och levercancer.

Hur konstateras hepatit C-smitta?

Hepatit C-smitta konstateras med hjälp av antikroppsbestämningar från blod.

Vanligtvis finns antikroppar i blodet 4–16 veckor efter smittan.

För en person som konstaterats ha antikroppar mot hepatit C ska göra ett nukleinsyretest för att utreda bärarskap.

Hur behandlas hepatit C-virusinfektioner?

Hepatit C-smitta behandlas med virusspecifika läkemedel som tas peroralt och är vältolererade.

Målet är att behandla alla som bedöms ha tillräcklig ordinationsföljsamhet och ett tillräckligt åtagande för att genomföra medicineringen.

Över 90 % av behandlingarna lyckas oberoende av genotyp.
Behandling av hepatit (Duodecim, på finska)

Hur vanligt är det med Hepatit C och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten av hepatit C i Finland (på finska)